پنجشنبه, فروردين 28, 1393

منوي اصلي
پیوندهای مرتبط

معاونت دانشجویی دانشگاه عهده دار سیاست گذاری،برنامه ریزی و سازماندهی امور رفاهی ،معیشتی و روان شناختی دانشجویان می باشد و از طریق مدیریت خدمات دانشجویی،مدیریت بهداشت ،درمان و مشاوره ،مدیریت تربیت بدنی و واحد های تابعه به ارائه خدمات پرداخته و در زمینه کاهش مشکلات صنفی،جسمی و عاطفی دانشجویان برنامه ریزی می نماید.
معاونت دانشجویی دانشگاه با بهره گیری از امکانات موجود و ایجاد بسترمناسب برای مشارکت دانشجویان و درک انتظارات آنا ن سعی می نماید نسبت به تامین نیاز دانشجویان و ارتقای امور تحصیلی ،فرهنگی،رفاهی و.....اقدام نماید...ادامه

 گزیده اخبار
انتقال سلف سرویس به محل جدید
 با گرامیداشت پنجاهمین سال تلاش علمی دردانشگاه وتبریک سال نوبدینوسیله به اطلاع کلیه دانشگاهیان محترم مخصوصا دانشجویان گرامی می رساندسلف سرویس دان...


دیدار ریاست دانشگاه با دانشجویان خوابگاهی
 پنج شنبه شب 8/12/92 خانم دکترخزعلی رئیس دانشگاه به همراه خانم دکترامیرخانی معاون فرهنگی،اجتماعی و سرپرست معاونت دانشجویی و خانم میرمعینی رئ...


انتصاب مدیر تربیت بدنی به عنوان عضو هیئت اجرایی کمیته ملی پاراالمپیک
انتصاب خانم سیما لیموچی مدیر تربیت بدنی را به عنوان عضو هیئت اجرایی کمیته ملی پاراالمپیک به ایشان و جامعه دانشگاهی الزهرا (س) تبریک عرض نمود...


کاهش رزرو اینترنتی غذا از یک هفته قبل به سه روز
به منظور رفاه دانشجویان و با مساعدت مسئولین، رزرو اینترنتی غذا از یک هفته به سه روز قبل کاهش یافته است.از این پس دانشجویان گرامی می توا...


انجام طرح پایش سلامت جسم ویژه دانشجویان ورودی بهمن 92
به اطلاع دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد روزانه و شبانه ورودی بهمن 93ـ92 می رساند جهت انجام طرح پایش سلامت جسم می توانند از 5 لغایت 23 بهمن رو...


اخبار حوزه ها
اداره تربیت بدنیمرکز مشاورهمرکز بهداشتامور دانشجویانامور خوابگاهامور غذاخوری

----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
 

 

   
حق انتشار اطلاعات برای معاونت دانشجویی دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.  
اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات