۱۳۹۷ شنبه ۳۰ تير
کسب مقام دوم قهرمانی تکواندو، موفقیت تیم های بسکتبال و هند بال ... در چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی
1397/04/29
حضور تیم های ورزشی دانشگاه الزهرا در المپیاد فرهنگی ورزشی به میزبانی دانشگاه شیراز ...
1397/04/28
اقدامات اساسی انجام شده (قبل، حین و بعد از بازسازی خوابگاه)
1397/04/27
مدیریت مصرف بهینه منابع انرژی ...
1397/04/27
وسیله ای کارا جهت حمل و باربری وسایل در سرای دانشجویی ...
1397/04/27
با حضور دکتر ملانظری، دکتر امیرخانی و دکتر بختیاری
1397/04/26
رویدادهای آینده
'NoData' not found in DataDic
گزیده تصاویر
برگزاری کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد تیرماه 1397 (ویژه کارکنان)
1397/04/26
 • کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد تیرماه 1397 (ویژه کارکنان)کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد تیرماه 1397 (ویژه کارکنان)
  کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد تیرماه 1397 (ویژه کارکنان)
 • کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد تیرماه 1397 (ویژه کارکنان)کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد تیرماه 1397 (ویژه کارکنان)
  کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد تیرماه 1397 (ویژه کارکنان)
 • کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد تیرماه 1397 (ویژه کارکنان)کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد تیرماه 1397 (ویژه کارکنان)
  کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد تیرماه 1397 (ویژه کارکنان)
 • کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد تیرماه 1397 (ویژه کارکنان)کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد تیرماه 1397 (ویژه کارکنان)
  کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد تیرماه 1397 (ویژه کارکنان)
 • کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد تیرماه 1397 (ویژه کارکنان)کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد تیرماه 1397 (ویژه کارکنان)
  کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد تیرماه 1397 (ویژه کارکنان)
 • کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد تیرماه 1397 (ویژه کارکنان)کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد تیرماه 1397 (ویژه کارکنان)
  کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد تیرماه 1397 (ویژه کارکنان)
 • کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد تیرماه 1397 (ویژه کارکنان)کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد تیرماه 1397 (ویژه کارکنان)
  کارگاه آموزشی پیشگیری از اعتیاد تیرماه 1397 (ویژه کارکنان)
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.