۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۵ مهر
مراسم افتتاحیه هفته تربیت بدنی در تاریخ 25 مهر 97 در محوطه دانشگاه برگزار شد.
1397/07/25
ویژه دانشجویان ورودی جدید خوابگاهی دانشگاه الزهراء
1397/07/24
روز پنج شنبه 19 مهر 1397 در راستای دانش افزایی مربیان و ناجیان غریق برگزار شد.
1397/07/21
خط 4 سلف سرویس در طبقه اول سالن غذاخوری افتتاح شد
1397/07/21
پوسترها
گزیده تصاویر
اداره تغذیه
1397/02/23
 • بازسازی و راه اندازی فروشگاه دانشجویی در باغ نوبازسازی و راه اندازی فروشگاه دانشجویی در باغ نو
  بازسازی و راه اندازی فروشگاه دانشجویی در باغ نو
 • بازسازی و راه اندازی فروشگاه دانشجویی در باغ نوبازسازی و راه اندازی فروشگاه دانشجویی در باغ نو
  بازسازی و راه اندازی فروشگاه دانشجویی در باغ نو
 • بازسازی و راه اندازی فروشگاه دانشجویی در باغ نوبازسازی و راه اندازی فروشگاه دانشجویی در باغ نو
  بازسازی و راه اندازی فروشگاه دانشجویی در باغ نو
 • بازسازی و راه اندازی فروشگاه دانشجویی در باغ نوبازسازی و راه اندازی فروشگاه دانشجویی در باغ نو
  بازسازی و راه اندازی فروشگاه دانشجویی در باغ نو
 • بازسازی و راه اندازی فروشگاه دانشجویی در باغ نوبازسازی و راه اندازی فروشگاه دانشجویی در باغ نو
  بازسازی و راه اندازی فروشگاه دانشجویی در باغ نو
 • بازسازی و راه اندازی فروشگاه دانشجویی در باغ نوبازسازی و راه اندازی فروشگاه دانشجویی در باغ نو
  بازسازی و راه اندازی فروشگاه دانشجویی در باغ نو
 • بازسازی و راه اندازی فروشگاه دانشجویی در باغ نو بازسازی و راه اندازی فروشگاه دانشجویی در باغ نو
  بازسازی و راه اندازی فروشگاه دانشجویی در باغ نو
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.