۱۳۹۸ پنج شنبه ۵ ارديبهشت
سراهای دانشجویی عرصه نوآوری، مهارت محوری و رونق تولیدات دانشجویی
1398/02/04
به مناسبت هفته سراهای دانشجویی
1398/01/28
توسعه ورزش در بین عموم جامعه
1398/01/27
به مناسبت روز جوان و هفته سلامت
1398/01/26
پوسترها
گزیده تصاویر
گردهمایی 26 فروردین مدیران تربیت بدنی منطقه 1 به میزبانی دانشگاه الزهرا(س)
1398/01/27

 • گردهمایی مدیران تربیت بدنی منطقه 1 به میزبانی دانشگاه الزهراگردهمایی مدیران تربیت بدنی منطقه 1 به میزبانی دانشگاه الزهرا
  گردهمایی مدیران تربیت بدنی منطقه 1 به میزبانی دانشگاه الزهرا
 • گردهمایی مدیران تربیت بدنی منطقه 1 به میزبانی دانشگاه الزهراگردهمایی مدیران تربیت بدنی منطقه 1 به میزبانی دانشگاه الزهرا
  گردهمایی مدیران تربیت بدنی منطقه 1 به میزبانی دانشگاه الزهرا
 • گردهمایی مدیران تربیت بدنی منطقه 1 به میزبانی دانشگاه الزهراگردهمایی مدیران تربیت بدنی منطقه 1 به میزبانی دانشگاه الزهرا
  گردهمایی مدیران تربیت بدنی منطقه 1 به میزبانی دانشگاه الزهرا
 • گردهمایی مدیران تربیت بدنی منطقه 1 به میزبانی دانشگاه الزهراگردهمایی مدیران تربیت بدنی منطقه 1 به میزبانی دانشگاه الزهرا
  گردهمایی مدیران تربیت بدنی منطقه 1 به میزبانی دانشگاه الزهرا
 • گردهمایی مدیران تربیت بدنی منطقه 1 به میزبانی دانشگاه الزهراگردهمایی مدیران تربیت بدنی منطقه 1 به میزبانی دانشگاه الزهرا
  گردهمایی مدیران تربیت بدنی منطقه 1 به میزبانی دانشگاه الزهرا
 • گردهمایی مدیران تربیت بدنی منطقه 1 به میزبانی دانشگاه الزهراگردهمایی مدیران تربیت بدنی منطقه 1 به میزبانی دانشگاه الزهرا
  گردهمایی مدیران تربیت بدنی منطقه 1 به میزبانی دانشگاه الزهرا
 • گردهمایی مدیران تربیت بدنی منطقه 1 به میزبانی دانشگاه الزهراگردهمایی مدیران تربیت بدنی منطقه 1 به میزبانی دانشگاه الزهرا
  گردهمایی مدیران تربیت بدنی منطقه 1 به میزبانی دانشگاه الزهرا
 • گردهمایی مدیران تربیت بدنی منطقه 1 به میزبانی دانشگاه الزهراگردهمایی مدیران تربیت بدنی منطقه 1 به میزبانی دانشگاه الزهرا
  گردهمایی مدیران تربیت بدنی منطقه 1 به میزبانی دانشگاه الزهرا
 • گردهمایی مدیران تربیت بدنی منطقه 1 به میزبانی دانشگاه الزهراگردهمایی مدیران تربیت بدنی منطقه 1 به میزبانی دانشگاه الزهرا
  گردهمایی مدیران تربیت بدنی منطقه 1 به میزبانی دانشگاه الزهرا
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.