۱۳۹۸ سه شنبه ۲۹ مرداد
از دانشگاه تهران به سمت برج میلاد، دریاچه خلیج فارس، میدان آزادی، پل طبیعت، به مکان برگزاری مسابقات
1398/04/25
فعالیت اداره تغذیه دانشجویی
1398/04/24
روز شنبه 22 تیر 98 در دانشگاه الزهرا برگزار شد
1398/04/23
عملیاتی سازی مفاد تفاهم نامه منعقده بین دانشگاه الزهرا و دانشگاه خواجه نصیر
1398/04/20
بانوان تیرانداز؛ درسا عربشاهی و هانیه رستمیان
1398/04/19
اخبار المپیاد ورزش های همگانی
گزیده تصاویر
چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دختران سراسر کشور
1398/04/29

 • المپیاد ورزش های همگانی تیرماه 1398المپیاد ورزش های همگانی تیرماه 1398
  المپیاد ورزش های همگانی تیرماه 1398
 • المپیاد ورزش های همگانی تیرماه 1398المپیاد ورزش های همگانی تیرماه 1398
  المپیاد ورزش های همگانی تیرماه 1398
 • المپیاد ورزش های همگانی تیرماه 1398المپیاد ورزش های همگانی تیرماه 1398
  المپیاد ورزش های همگانی تیرماه 1398
 • المپیاد ورزش های همگانی تیرماه 1398المپیاد ورزش های همگانی تیرماه 1398
  المپیاد ورزش های همگانی تیرماه 1398
 • المپیاد ورزش های همگانی تیرماه 1398المپیاد ورزش های همگانی تیرماه 1398
  المپیاد ورزش های همگانی تیرماه 1398
 • المپیاد ورزش های همگانی تیرماه 1398المپیاد ورزش های همگانی تیرماه 1398
  المپیاد ورزش های همگانی تیرماه 1398
 • المپیاد ورزش های همگانی تیرماه 1398المپیاد ورزش های همگانی تیرماه 1398
  المپیاد ورزش های همگانی تیرماه 1398
 • المپیاد ورزش های همگانی تیرماه 1398المپیاد ورزش های همگانی تیرماه 1398
  المپیاد ورزش های همگانی تیرماه 1398
 • المپیاد ورزش های همگانی تیرماه 1398المپیاد ورزش های همگانی تیرماه 1398
  المپیاد ورزش های همگانی تیرماه 1398
 • المپیاد ورزش های همگانی تیرماه 1398المپیاد ورزش های همگانی تیرماه 1398
  المپیاد ورزش های همگانی تیرماه 1398
 • المپیاد ورزش های همگانی تیرماه 1398المپیاد ورزش های همگانی تیرماه 1398
  المپیاد ورزش های همگانی تیرماه 1398
 • المپیاد ورزش های همگانی تیرماه 1398المپیاد ورزش های همگانی تیرماه 1398
  المپیاد ورزش های همگانی تیرماه 1398
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.