۱۳۹۸ دوشنبه ۳۱ تير
گزارش برگزاری هفته خوابگاه ها
ارسال شده در تاریخ 1398/02/30
ساعت 12:52
ارسال کننده:
تعداد بازدید:61
تصاویر مرتبط:
tempShowtool_dorsaetoolsenews_sample_consultation_block3192
فیلم مرتبط
صوت
مرکز مشاوره
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.