۱۳۹۷ سه شنبه ۲۳ مرداد
رئيس اداره خدمات دانشجويان
نام و نام خانوادگی: ثریا مردانی مقانکی
سمت: رئیس اداره امور دانشجویان و کارشناس دانشکده الهیات
پست سازمانی: رئیس اداره امور دانشجویان
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد مدیریت دولتی
شماره داخلی: 2499
شماره مستقیم: 88049806
شماره فکس: 88049806
آدرس ایمیل:
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/12/27
تعداد بازدید:
171
اداره خدمات دانشجویی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.