۱۳۹۷ سه شنبه ۲۳ مرداد
رئيس اداره امور خوابگاه ها
 نام و نام خانوادگي: نرگس ميرمعيني
سمت : رئيس اداره امور خوابگاه ها
پست سازماني :رئيس اداره امورخوابگاه ها
رشته و مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد مشاوره و راهنمايي
شماره داخلي: 2443
شماره مستقيم: 85692443
شماره فكس: 88058952
آدرس ايميل: n.mirmoeeni@alzahra.ac.ir
 
تاریخ به روز رسانی:
1396/11/17
تعداد بازدید:
233
اداره امور خوابگاه ها
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.