۱۳۹۷ سه شنبه ۱ آبان
اطلاعیه عدم حضور پزشک در تاریخ 97/02/05
به اطلاع می رساند روز چهارشنبه 97/02/05 پزشک دانشگاه جهت تایید گواهی دانشجویان در دفتر معاونت دانشجویی، حضور نخواهند داشت.
تاریخ به روزرسانی:
1397/02/03
تعداد بازدید:
93
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.