۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۳ آبان
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصلي دانشجوییمنو اصلي دانشجویی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">درباره معاونت </span>درباره معاونت
معرفی
معاون و مسئولین دانشجویی
چشم انداز و ماموریت
برنامه راهبردی و عملیاتی
ساختار سازمانی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">شوراهای دانشجویی</span>شوراهای دانشجویی
کارگروه تخصصی مدیران حوزه دانشجویی (شورای دانشجویی سابق)
شورای تخصصی دانشجویی
شورای اسکان
کمیسیون موارد خاص
معاونین پیشین
گزارش و عملکرد
افتخارات
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مديريت امور دانشجويي</span>مديريت امور دانشجويي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي</span>معرفي
درباره
مدیر امور دانشجویی
معاون و کارشناسان
اداره خدمات دانشجویی
اداره امور خوابگاه ها
اداره امور غذاخوري
کار دانشجویی
فروشگاه های دانشجویی
شورای صنفی
دانشجوی نمونه
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">مركز مشاوره، بهداشت و سلامت</span>مركز مشاوره، بهداشت و سلامت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي</span>معرفي
درباره
رئيس مركز مشاوه، بهداشت، سلامت
معاون و مسئول دفتر
گروه مشاوره و مددکاری
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">کانون همیاران</span>کانون همیاران
کانون همیاران سلامت روان
کانون همیاران بهداشت
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح ها و برنامه ها</span>طرح ها و برنامه ها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">طرح پایش سلامت</span>طرح پایش سلامت
سلامت روان
سلامت جسم
طرح خدا قوت
طرح سیمای زندگی دانشجویی
طرح پیام
طرح بدیع
اداره بهداشت و سلامت
مدیریت تربیت بدنی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">ساير واحدها</span>ساير واحدها
امور مالي
كميته انضباطي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">تماس با ما</span>تماس با ما
شماره های تماس
ارتباط با معاون دانشجويي
ارسال نظرات و پيشنهادات
Collapse اداره امور خوابگاه هااداره امور خوابگاه ها
معرفي
رئيس اداره امور خوابگاه ها
كارشناسان
آيين نامه ها و اساسنامه
فرم ها
فرایندها
سوالات متداول
Collapse اداره امور دانشجوياناداره امور دانشجويان
معرفی
رئيس اداره خدمات دانشجويان
كارشناسان
آيين نامه ها و اساسنامه
فرم ها
فرایندها
افتخارات
پرسش و پاسخ
Collapse اداره غذاخوریاداره غذاخوری
معرفي
رئيس اداره غذاخوري
کارشناسان
آيين نامه ها و اساسنامه
فرم ها
فرایندها
پرسش و پاسخ
Collapse اداره بهداشت و سلامتاداره بهداشت و سلامت
معرفي
رئيس مركز بهداشت
كارشناسان
آيين نامه ها و اساسنامه
بروشور و اینفوگرافی
فرم ها
فرایندها
پرسش و پاسخ
Collapse اداره تربیت بدنیاداره تربیت بدنی
معرفي
رئيس اداره تربيت بدني
آيين نامه ها و اساسنامه
فرم ها
پرسش و پاسخ
Collapse مركز مشاورهمركز مشاوره
معرفي
رئیس گروه مشاوره و مددکاری
كارشناسان مشاوره و مددكاري
اینفوگرافی
بروشور
فرم ها و نظرسنجي
فرایندها
پرسش و پاسخ
Collapse دانشجوی نمونهدانشجوی نمونه
معرفی
کارشناسان
آئین نامه ها
برگزیدگان
اطلاعیه ها
فرایندها
Collapse شورای صنفیشورای صنفی
معرفی
کارشناسان
آئین نامه
اعضای شورای صنفی
اطلاعیه ها
فرایندها
طرح های مصوب
Collapse فروشگاه دانشجوییفروشگاه دانشجویی
درباره
کارشناسان
فرایندها
Collapse امور ماليامور مالي
معرفي
كارشناس مسئول امور مالي دانشجويي
كارشناسان
فرم ها و آئين نامه ها
فرایندها
سوالات متداول
Collapse كميته انضباطيكميته انضباطي
معرفي
دبير كميته انضباطي
قوانين تخلفات آموزشي
حقوق دانشجويي
فرایندها
Collapse کار دانشجوییکار دانشجویی
معرفی
کارشناسان
فرم ها
دستورالعمل ها
فرایندهادانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.