۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۸ شهريور
نتایج نهایی مسابقات هندپلو در چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر سراسر کشور
1398/4/30
نتایج نهایی مسابقات چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر سراسر کشور
1398/05/07
خبرنامه پایانی چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر سراسر کشور
1398/05/01
سومین مراسم اختتامیه کاروان های ورزشی در چهارمین المپیاد ورزش همگانی دانشجویان دختر سراسر کشور
1398/04/31
نتایج نهایی مسابقات والیبال چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر سراسر کشور
1398/04/31
خاموش کردن مشعل چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر سراسر کشور
1398/04/31
خبر فوری /
گزیده تصاویر
ورود کاروان های ورزشی چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر سراسر کشور به دانشگاه الزهرا(س)
1398/04/26

  • ورود کاراون های ورزشی به چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر سراسر کشور ورود کاراون های ورزشی به چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر سراسر کشور
   ورود کاراون های ورزشی به چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر سراسر کشور
  • ورود کاراون های ورزشی به چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر سراسر کشورورود کاراون های ورزشی به چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر سراسر کشور
   ورود کاراون های ورزشی به چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر سراسر کشور
  • ورود کاراون های ورزشی به چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر سراسر کشورورود کاراون های ورزشی به چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر سراسر کشور
   ورود کاراون های ورزشی به چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر سراسر کشور
  • ورود کاراون های ورزشی به چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر سراسر کشورورود کاراون های ورزشی به چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر سراسر کشور
   ورود کاراون های ورزشی به چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر سراسر کشور
  دانشگاه الزهرا
   ده ونک، انتهای خیابان مجیدپور درب غربی دانشگاه الزهرا، رو به روی کلینیک الزهرا کانکس 21 کدپستی : 1993893973
  تلفن : 88049810 - 85692750 فاکس : 88049810
   Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
  تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.