۱۳۹۷ چهارشنبه ۲۵ مهر
تیم های ورزشی دانشگاه الزهرا در چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی
1397/05/01
 • کسب مقام دوم قهرمانی توسط آتوسا زهرابی عضو تیم تکواندوی دانشگاه الزهراکسب مقام دوم قهرمانی توسط آتوسا زهرابی عضو تیم تکواندوی دانشگاه الزهرا
  کسب مقام دوم قهرمانی توسط آتوسا زهرابی عضو تیم تکواندوی دانشگاه الزهرا
 • کسب مقام دوم قهرمانی توسط آتوسا زهرابی عضو تیم تکواندوی دانشگاه الزهراکسب مقام دوم قهرمانی توسط آتوسا زهرابی عضو تیم تکواندوی دانشگاه الزهرا
  کسب مقام دوم قهرمانی توسط آتوسا زهرابی عضو تیم تکواندوی دانشگاه الزهرا
 • پیروزی تیم بسکتبال دانشگاه الزهرا در مقابل تیم دانشگاه بوعلی سیناپیروزی تیم بسکتبال دانشگاه الزهرا در مقابل تیم دانشگاه بوعلی سینا
  پیروزی تیم بسکتبال دانشگاه الزهرا در مقابل تیم دانشگاه بوعلی سینا
 • پیروزی تیم هندبال دانشگاه الزهرا در مقابل تیم دانشگاه جهرمپیروزی تیم هندبال دانشگاه الزهرا در مقابل تیم دانشگاه جهرم
  پیروزی تیم هندبال دانشگاه الزهرا در مقابل تیم دانشگاه جهرم
 • کسب مقام اول تکواندو توسط فاطمه آموریکسب مقام اول تکواندو توسط فاطمه آموری
  کسب مقام اول تکواندو توسط فاطمه آموری
 • کسب مقام اول تکواندو توسط فاطمه آموریکسب مقام اول تکواندو توسط فاطمه آموری
  کسب مقام اول تکواندو توسط فاطمه آموری
 • موفقیت تیم بسکتبال دانشگاه الزهرا در مقابل تیم دانشگاه گیلانموفقیت تیم بسکتبال دانشگاه الزهرا در مقابل تیم دانشگاه گیلان
  موفقیت تیم بسکتبال دانشگاه الزهرا در مقابل تیم دانشگاه گیلان
 • موفقیت تیم شطرنج دانشگاه الزهرا در مقابل دانشگاه شیراز و دانشگاه شهید چمران اهوازموفقیت تیم شطرنج دانشگاه الزهرا در مقابل دانشگاه شیراز و دانشگاه شهید چمران اهواز
  موفقیت تیم شطرنج دانشگاه الزهرا در مقابل دانشگاه شیراز و دانشگاه شهید چمران اهواز
 • موفقیت تیم شطرنج دانشگاه الزهرا در مقابل دانشگاه شیراز و دانشگاه شهید چمران اهوازموفقیت تیم شطرنج دانشگاه الزهرا در مقابل دانشگاه شیراز و دانشگاه شهید چمران اهواز
  موفقیت تیم شطرنج دانشگاه الزهرا در مقابل دانشگاه شیراز و دانشگاه شهید چمران اهواز
 • راهیابی تیم بسکتبال دانشگاه الزهرا به فینال مسابقات المپیادراهیابی تیم بسکتبال دانشگاه الزهرا به فینال مسابقات المپیاد
  راهیابی تیم بسکتبال دانشگاه الزهرا به فینال مسابقات المپیاد
 • کسب مدال نقره در رشته دو و میدانی در بخش پرتاب نیزه توسط صدیقه صالحیکسب مدال نقره در رشته دو و میدانی در بخش پرتاب نیزه توسط صدیقه صالحی
  کسب مدال نقره در رشته دو و میدانی در بخش پرتاب نیزه توسط صدیقه صالحی
 • راهیابی شقایق واحدی به فینال مسابقات کاراتهراهیابی شقایق واحدی به فینال مسابقات کاراته
  راهیابی شقایق واحدی به فینال مسابقات کاراته
 • تیم کاراته دانشگاه الزهرا در بخش تیمی و انفرادی فینالیست شدتیم کاراته دانشگاه الزهرا در بخش تیمی و انفرادی فینالیست شد
  تیم کاراته دانشگاه الزهرا در بخش تیمی و انفرادی فینالیست شد
 • کسب مقام دوم و سوم تپانچه توسط درسا عرب شاهی و هانیه رستمیان در چهاردهمین المپیاد ورزشیکسب مقام دوم و سوم تپانچه توسط درسا عرب شاهی و هانیه رستمیان در چهاردهمین المپیاد ورزشی
  کسب مقام دوم و سوم تپانچه توسط درسا عرب شاهی و هانیه رستمیان در چهاردهمین المپیاد ورزشی
 • کسب مقام دوم کاتای تیمی کاراته دانشگاه الزهرا در چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشیکسب مقام دوم کاتای تیمی کاراته دانشگاه الزهرا در چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی
  کسب مقام دوم کاتای تیمی کاراته دانشگاه الزهرا در چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی
 • کسب مقام دوم تیم بسکتبال دانشگاه الزهرا در چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشیکسب مقام دوم تیم بسکتبال دانشگاه الزهرا در چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی
  کسب مقام دوم تیم بسکتبال دانشگاه الزهرا در چهاردهمین المپیاد فرهنگی ورزشی
 • کسب مقام اول تیم تیراندازی دانشگاه الزهراکسب مقام اول تیم تیراندازی دانشگاه الزهرا
  کسب مقام اول تیم تیراندازی دانشگاه الزهرا
دانشگاه الزهرا
 ده ونک، انتهای خیابان مجیدپور درب غربی دانشگاه الزهرا، رو به روی کلینیک الزهرا کانکس 21 کدپستی : 1993893973
تلفن : 88049810 - 85692750 فاکس : 88049810
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.