۱۳۹۸ پنج شنبه ۲۷ تير
حمل مشعل چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر سراسر کشور
 • حمل مشعل چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر سراسر کشور از دانشگاه تهران حمل مشعل چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر سراسر کشور از دانشگاه تهران
  حمل مشعل چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر سراسر کشور از دانشگاه تهران
 • حمل مشعل چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر سراسر کشورحمل مشعل چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر سراسر کشور
  حمل مشعل چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر سراسر کشور
 • حمل مشعل چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر سراسر کشوراز میدان آزادی به مکان المپیاد حمل مشعل چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر سراسر کشوراز میدان آزادی به مکان المپیاد
  حمل مشعل چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر سراسر کشوراز میدان آزادی به مکان المپیاد
 • حمل مشعل چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر سراسر کشور از دریاچه خلیج فارس به سمت مکان المپیاد حمل مشعل چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر سراسر کشور از دریاچه خلیج فارس به سمت مکان المپیاد
  حمل مشعل چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر سراسر کشور از دریاچه خلیج فارس به سمت مکان المپیاد
 • حمل مشعل چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر سراسر کشوراز پل طبیعت به مکان المپیادحمل مشعل چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر سراسر کشوراز پل طبیعت به مکان المپیاد
  حمل مشعل چهارمین المپیاد ورزش های همگانی دانشجویان دختر سراسر کشوراز پل طبیعت به مکان المپیاد
دانشگاه الزهرا
 ده ونک، انتهای خیابان مجیدپور درب غربی دانشگاه الزهرا، رو به روی کلینیک الزهرا کانکس 21 کدپستی : 1993893973
تلفن : 88049810 - 85692750 فاکس : 88049810
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.