1396/12/29

 اخبار مدیریت تربیت بدنی کمينه
 

آخرین مطالب | آرشیو | جستجو

موضوعات ارسال شده در اردیبهشت 1392

 مسابقه دارت دانشجویان به مناسبت شانزدهمین جشنواره ورزش هاي همگانی
اداره تربیت بدنی به مناسبت برگزاري شانزدهمین جشنواره ورزش های همگانی، مسابقه دارت را در تاریخ 29/2/92 برای دانشجویان خوابگاه فرزانگان برگزار نمود و در پایان به نفرات برتر جوایزی اهدا شد.  اسامي نفرات برتر مقام اول مقام دوم مقام سوم ... ادامه ...
تاریخ: 1392/02/30 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 519 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

 اطلاعيه ويژه دانشجويان داوطلب ورزشي
  (ويژه دانشجويان داوطلب ورزشی) به اطلاع دانشجويان داوطلب ورزشي مي‌رساند جهت دريافت كارت داوطلبي و گواهينامه شركت در كارگاه جنبش داوطلبان  ورزشي در روز چهارشنبه 1/3/92 از ساعت30/8 الي 12 به اداره تربيت بدني واقع در سايت شرقي دانشگاه مراجعه نماييد. يادآوري: داوطلباني كه نقص مدرك د... ادامه ...
تاریخ: 1392/02/29 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 508 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

مسابقه دريبل توپ فوتسال و شوت هدفمند به ديوار كاركنان خوابگاه(آقایان)
 مسابقه دريبل توپ فوتسال و شوت هدفمند به ديوار كاركنان خوابگاه(آقایان)
 اداره تربیت بدنی به مناسبت گرامي داشت هفته خوابگاه ها در تاریخ 22/2/92 مسابقه دريبل توپ فوتسال و شوت هدفمند به ديوار را  براي كاركنان خوابگاه فرزانگان(آقایان) برگزار نمود و در پايان  به نفرات برتر جوایزی اهدا گردید. اسامی نفرات برتر... ادامه ...
تاریخ: 1392/02/28 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 863 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

مسابقه هفت سنگ به مناسبت شانزدهمین جشنواره ورزش همگانی
 مسابقه هفت سنگ به مناسبت شانزدهمین جشنواره ورزش همگانی
 اداره تربيت بدني به مناسبت برگزاري شانزدهمين جشنواره ورزش هاي همگاني، مسابقه هفت سنگ را در تاریخ 16/2/92 براي دانشجويان خوابگاه فرزانگان برگزار نمود و در پايان به نفرات برتر جوايزي اهدا شد. اسامي نفرات برتر مقام اول مقام دوم ... ادامه ...
تاریخ: 1392/02/28 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 721 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

 مسابقه چابکی دانشجويان به مناسبت هفته خوابگاه ها
اداره تربيت بدني  به مناسبت گرامي داشت هفته خوابگاه ها مسابقه چابكي را درتاريخ 26/2/92 براي دانشجويان خوابگاهي برگزار نمود و در پايان به برندگان اين مسابقه جوايزي اهدا شد.  نتایج مسابقه مقام اول: بهاره صیادی مقام دوم: مرضیه لعل بیداری و مژگان نظری مقام سوم: سارا ایمری ادامه ...
تاریخ: 1392/02/28 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 478 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

 مسابقه ایستگاهی دانشجویان به مناسبت هفته خوابگاه ها
اداره تربيت بدني به مناسبت گرامي داشت هفته خوابگاه ها مسابقه ایستگاهی آمادگي جسماني را در تاريخ 26/2/92 به صورت 2 نفره در بین دانشجویان خوابگاه فرزانگان  با حضور 22 نفر شركت كننده  و تعداد كثيري از دانشجويان به عنوان تماشاگربرگزار نمود و در پايان به نفرات... ادامه ...
تاریخ: 1392/02/28 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 458 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

 نتایج مسابقه ایستگاهی کارکنان خانم خوابگاه به مناسبت هفته خوابگاه ها
 اداره تربيت بدني به مناسبت گرامي داشت هفته خوابگاه ها مسابقه ايستگاهي آمادگي جسماني را در تاريخ 25/2/92  بین 22 نفر از کارکنان خانم خوابگاه فرزانگان در2گروه سنی40 - 25 و 55 - 40 به صورت ایستگاهی برگزارنمود و در پايان به برندگان جوايزي اهدا گرديد. اسامي برندگان ... ادامه ...
تاریخ: 1392/02/28 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 401 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

مسابقه فریزبی کارکنان خوابگاه به مناسبت هفته خوابگاه‌ها
 مسابقه فریزبی کارکنان خوابگاه به مناسبت هفته خوابگاه‌ها
  اداره تربيت بدني به مناسبت  گرامي داشت هفته خوابگاه ها  در روز سه شنبه مورخه 24/2/92 مسابقه فريزبي را با حضور 30 نفر از کارکنان خانم در محوطه خوابگاه فرزانگان برگزار نمود و در پايان، جوايزي به نفرات برتر اهدا گرديد. نتایج مسابقه ... ادامه ...
تاریخ: 1392/02/28 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 563 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

 مسابقه فریزبی جشنواره ورزش هاي همگاني
  مسابقه فریزبی جشنواره ورزش هاي همگاني
  اداره تربیت بدنی به مناسبت برگزاري شانزدهمین جشنواره ورزش همگانی مسابقه فریزبی  را در تاریخ 23/2/92 برگزار نمود و با توجه به استقبال دانشجویان (90 نفر شرکت کننده ) مسابقات در دو شب متوالی برگزار شد و در پایان به هفت نفر برتر جوایزی اهدا گردید.   اسامي نفرات برتر... ادامه ...
تاریخ: 1392/02/28 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 676 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

بازديد اعضاي هيات رئیسه و مسئولين دانشگاه از امكانات ورزشي خوابگاه فرزانگان
 بازديد اعضاي هيات رئیسه و مسئولين دانشگاه از امكانات ورزشي خوابگاه فرزانگان
  اعضاي هيات رييسه، روساي دانشكده ها و ساير مسئولين واحدهاي مختلف دانشگاه به مناسبت گرامي داشت هفته خوابگاه ها روز سه شنبه 24/2/92 به همراه معاون دانشجويي سركار خانم دكتر امير خاني، مدير كل امور دانشجويي سركار خانم خضري و مسئول  امور خوابگاه ها سركار خانم ميرمعيني ازام... ادامه ...
تاریخ: 1392/02/25 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 576 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

 مسابقه ایروبیک به مناسبت جشنواره ورزش هاي همگانی
 اداره تربیت بدنی به مناسبت شانزدهمین جشنواره ورزش هاي همگانی در تاریخ 23/2/92 مسابقه ایروبیک را  با حضور 15 نفر از دانشجویان خوابگاهي  در سالن ایروبیک برگزار نمود و در پايان  به سه نفر اول جوایزی اهدا گردید. اسامی نفرات برتر ... ادامه ...
تاریخ: 1392/02/24 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 539 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

نتایج مسابقه چرخ تانک جشنواره ورزش هاي همگاني
 نتایج مسابقه چرخ تانک جشنواره ورزش هاي همگاني
  اداره تربيت بدني به مناسبت برگزاري شانزدهمين جشنواره ورزش هاي همگاني مسابقه چرخ تانك را در خوابگاه فرزانگان با حضور 39 نفر از دانشجويان رشته هاي تحصيلي مختلف ( تيم هاي 3 نفره) در تاريخ 21/2/92 برگزار نمود. اسامي برندگان مسابقه چرخ تانك مقام اول ... ادامه ...
تاریخ: 1392/02/22 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 636 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

نتایج مسابقه بولینگ جشنواره ورزش هاي همگاني
 نتایج مسابقه بولینگ جشنواره ورزش هاي همگاني
اداره تربیت بدنی به مناسبت برگزاري شانزدهمین جشنواره ورزش های همگانی مسابقه بولینگ را در تاريخ 18/2/92 براي دانشجويان خوابگاهي در محوطه خوابگاه فرزانگان  با حضور 30 نفر از دانشجویان برگزار نمود که در پايان به نفرات برتر جوايزي اهدا گرديد. مقام اول: مژگان نظری  مقام دوم: بهاره ض... ادامه ...
تاریخ: 1392/02/22 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 418 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

 برنامه‌هاي ورزشي هفته خوابگاه ها ويژه كاركنان آقا خوابگاه
  در خوابگاه  چه خبر است؟                  برنامه ورزشی شاد و مفرح به مناسبت هفته خوابگاه ها  ویژه کارمندان  (آقايان) مسابقه وجایزه مسابقه دريبل توپ فوتبال و پرتاب هدفمند توپ به ديوار &#... ادامه ...
تاریخ: 1392/02/18 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 553 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

 برنامه هاي ورزشي هفته خوابگاه‌ها ويژه كاركنان خانم خوابگاه
 در خوابگاه  چه خبر است؟ برنامه ورزشی شاد و مفرح به مناسبت هفته خوابگاه ها  ویژه کارمندان   (خانم) زمان بندی برنامه: *نرمش و تمرینات ایستگاهی، ساعت 11.30 الی 12.30 مکان: زمین ایستگاه تندرستی (روبروی استخر) *ورزش در آب رایگان ، از روز شنبه مورخ 21/2/92 الی دوشنبه 23/2/... ادامه ...
تاریخ: 1392/02/18 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 533 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

 برنامه ورزشي هفته خوابگاه ها ويژه دانشجويان
  در خوابگاه  چه خبر است؟ برنامه ورزشی شاد و مفرح به مناسبت هفته خوابگاه ها ويژه دانشجويان زمان برنامه: از روز  شنبه مورخ 21/2/92 لغایت 27/2/92 هر روز از ساعت  18 الی 21 محوطه خوابگاه زمان بندی برنامه: ساعت 18 الی 19 نرمش و پیاده روی ساعت 19 الی 20 تمرینات ایستگاهی و آما... ادامه ...
تاریخ: 1392/02/18 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 560 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

 مسابقه دوچرخه سواری شانزدهمین جشنواره ورزش هاي همگانی
  مسابقه دوچرخه سواری شانزدهمین جشنواره ورزش هاي همگانی
  مسابقه دوچرخه سواری بمناسبت شانزدهمین جشنواره ورزش هاي همگانی در تاریخ 14/2/92 در خوابگاه فرزانگان با حضور 40 نفر از دانشجویان توسط اداره تربيت بدني برگزار گردید و در پايان  به سه نفر برتر جوایزی اهدا گردید.  اسامی نفرات برتر : مقام اول: زینب صدری    ... ادامه ...
تاریخ: 1392/02/17 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 716 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

 مسابقه دو همگانی كاركنان خانم دانشگاه الزهرا(س) به مناسبت روز خلیج فارس
  مسابقه دو همگانی كاركنان خانم دانشگاه الزهرا(س) به مناسبت روز خلیج فارس
 اداره تربیت بدنی دانشگاه الزهرا(س) به مناسبت روز خلیج فارس در تاریخ 10/2/92 مسابقه دو همگانی  با حضور 40 نفراز کارکنان خانم دانشگاه را از درب اصلی تا  سالن ورزشي ایران در ساعت 30/7-45/6 برگزار نمود و در انتها به قید قرعه به 8 نفر از شرکت کنندگان جوایزی ا... ادامه ...
تاریخ: 1392/02/15 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 875 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

نتايج مسابقه طناب كشي كاركنان  به مناسبت روز زن
 نتايج مسابقه طناب كشي كاركنان به مناسبت روز زن
 به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گراميداشت مقام زن مسابقه طناب كشي درتاريخ 10/2/92 بين كاركنان زن دانشگاه الزهرا توسط اداره تربيت بدني برگزار گرديد و به مقام هاي اول تا سوم جوايزي اهدا شد. مقام اول واحد الهيات ... ادامه ...
تاریخ: 1392/02/15 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 756 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

 مسابقه طناب زنی شانزدهمین جشنواره مسابقات ورزش هاي همگانی
  مسابقه طناب زنی شانزدهمین جشنواره مسابقات ورزش هاي همگانی
به مناسبت برگزاري شانزدهمین جشنواره مسابقات ورزش هاي همگانی در تاریخ 11/2/92 مسابقه طناب زنی توسط اداره تربيت بدني در خوابگاه فرزانگان  با حضور 20 نفر از دانشجویان رشته های مختلف تحصيلي برگزار گردید و در انتها به 4 نفر از شرکت کنندگان جوایزی اهدا گردید. 1- افسانه نعیمی... ادامه ...
تاریخ: 1392/02/15 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 610 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

کسب مقام سوم تیم ورزش همگاني دانشگاه الزهرا(س)
 کسب مقام سوم تیم ورزش همگاني دانشگاه الزهرا(س)
در تاریخ 10/2/92 اولین جشنواره مسابقات همگانی-تفریحی دانشجویان دختر دانشگاه هاي منطقه یک کشور به میزبانی دانشگاه علم و صنعت برگزار گردید . این مسابقات در 5 رشته انفرادی و 4 رشته تيمي برگزار گردید و در مجموع امتيازات تیم دانشگاه الزهرا(س) موفق به كسب مقام سوم گرديد. اسامی دانشجو... ادامه ...
تاریخ: 1392/02/15 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 692 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

 برنامه شانزدهمین جشنواره ورزش همگانی سال92
عنوان تاریخ شرکت کنندگان مکان ساعت دو همگانی 10/2/92 کارکنان خانم درب اصلی تا سالن ایران 30/7-45/6 طناب زنی 11/2/92 ... ادامه ...
تاریخ: 1392/02/08 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 494 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

برگزاری كارگاه آب درماني در دانشگاه الزهرا(س)
 برگزاری كارگاه آب درماني در دانشگاه الزهرا(س)
  روز پنج شنبه 5/2/92 كارگاه "آب درماني " ويژه كارشناسان تربيت بدني دانشگاه هاي منطقه يك ورزشي (13 دانشگاه)  با حضور 25 نفر در استخر خوابگاه فرزانگان دانشگاه الزهرا(س) به صورت عملي و تئوري به مدت 8 ساعت با مدرسي سركار خانم عفت لطفي پور برگزار گرديد.  در ... ادامه ...
تاریخ: 1392/02/07 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 1037 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

 اسامی پذیرفته شدگان داوری درجه سه تنیس روی میز
 اسامی پذیرفته شد'گان کلاس داوری درجه 3 تنیس روی میز که در اسفند سال 91 به میزبانی اداره تربیت بدنی دانشگاه الزهرا ویژه کارشناسان و دانشجویان دانشگاه های منطقه یک کشور (13 کشور) به مدرسی خانم رحیمی برگزار گردید به شرح زیر اعلام  می گردد: 1-آنا هیتا هرمزیاری 2- نیاوفر فلفلی 3- پرستو قدسی... ادامه ...
تاریخ: 1392/02/02 تعداد نظرات: 0 نظر بازدید: 484 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)

 
   
حق انتشار اطلاعات برای معاونت دانشجویی دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.  
اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات