1397/01/01

 اخبار مدیریت تربیت بدنی کمينه
 

آخرین مطالب | آرشیو | جستجو

تاریخ: 1395/10/05 نظرات: 0 نظر نمایش: 352 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)
برگزاری اولین کارگاه طراحی تمرین با عنوان "تمرینات با هدف چربی سوزی "

برگزاری اولین کارگاه طراحی تمرین با عنوان "تمرینات با هدف چربی سوزی "

اولین کارگاه طراحی تمرین با عنوان "تمرینات با هدف چربی سوزی "  در تاریخ 95/10/2 به منظور ارتقای سطح علمی دانشجویان و مربیان سراسر کشور در دانشگاه الزهراس برگزار شد.

این کارگاه با مدیریت خانم دکتر نسرین رمضانی و مدرسی آقای دکتر کیوان خرمی پور (دکترای فیزیولوژی ورزشی دانشگاه تهران و مدرس فدراسیون ورزش های همگانی) برگزار شد و 70 نفر از دانشجویان و مربیان سراسر کشور در این کارگاه حضور داشتند.


 
   
حق انتشار اطلاعات برای معاونت دانشجویی دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.  
اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات