1396/12/28

مقالات اداره تربیت بدنی

موضوعات ارسال شده در مهر 1390

هفته تربیت بدنی و ورزش گرامی باد
 
تاریخ: 1390/07/24       توسط: اداره تربیت بدنی    نظرات: 0
دانایی با دانش، سلامتی با ورزش
 
تاریخ: 1390/07/19       توسط: اداره تربیت بدنی    نظرات: 0
تحصیل، تهذیب، ورزش
 
تاریخ: 1390/07/09       توسط: اداره تربیت بدنی    نظرات: 0
   
حق انتشار اطلاعات برای معاونت دانشجویی دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.  
اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات