1396/10/27

اداره تربیت بدنی

نام مكان ورزشي: سالن ورزشي دانشگاه

آدرس: ونك – ده‌ونك – دانشگاه الزهرا
ساختمان تربيت‌بدني
سال تاسيس: 1343
كاربري مكان: سالن چند منظوره
مساحت كل (به متر مربع): 1000 متر مربع
مساحت فضاي سرويس دهنده ورزشي (به متر مربع): 800 متر مربع
ابعاد كل فضا(طول و عرض): 50*20 متر ابعاد فضاي سرويس دهنده ورزشي (طول و عرض): 40*20 متر
جايگاه تماشاچي: دارد.          ظرفيت جايگاه تماشاچي: 200 نفر
ارتفاع فضاي سرپوشيده:كناره‌ها 12 متر وسط 15 متر
نوع پوشش كف يا كفپوش: P.V.C
تاسيسات فضاي ورزشي:1- سرويس بهداشتي 2- اتاق رختكن 3- سيستم سرمايش 4- سيستم گرمايش

* تجهيزات ورزشي: دروازه فوتسال، حلقه‌هاي بسكتبال، پايه و تور واليبال، پايه‌هاي بدمينتون

نحوه مديريت فضاهاي ورزشي: 1- دانشكده تربيت‌بدني 
نحوه نگهداري فضاي ورزشي: 1- دانشكده تربيت‌بدني 

نام مكان ورزشي: سالن ايروبيك

آدرس: ميدان شيخ‌بهايي – دانشگاه الزهرا
خوابگاه فرزانگان – بالاي استخر
سال تاسيس: 1369
كاربري مكان: آموزشي ايروبيك – كاراته
مساحت كل (به متر مربع): 1/56 متر مربع
مساحت فضاي سرويس دهنده ورزشي (به متر مربع): 36 متر مربع
ابعاد كل فضا(طول و عرض): 5/5*20/10 ابعاد فضاي سرويس دهنده ورزشي (طول و عرض): 4*9
جايگاه تماشاچي: ندارد.                ظرفيت جايگاه تماشاچي: -
ارتفاع فضاي سرپوشيده:كناره‌ها 56/2 متر وسط 56/2 متر
نوع پوشش كف يا كفپوش: سنگ
تاسيسات فضاي ورزشي:1- سرويس بهداشتي 2- سيستم سرمايش 3- سيستم گرمايش

* تجهيزات ورزشي: توپ‌هاي جيم بال – تشك‌هاي بدنسازي

نحوه مديريت فضاهاي ورزشي: 1- اداره تربيت‌بدني
نحوه نگهداري فضاي ورزشي: 1- اداره تربيت‌بدني

نام مكان ورزشي: مركز تندرستي

آدرس: ميدان شيخ‌بهايي – دانشگاه الزهرا
اداره تربيت‌بدني
سال تاسيس: 1388
كاربري مكان: ورزش‌هاي ايروبيك – يوگا –
دارت – شطرنج - تيروكمان
مساحت كل (به متر مربع): 280متر مربع
مساحت فضاي سرويس دهنده ورزشي (به متر مربع): 70 متر مربع
ابعاد كل فضا(طول و عرض): 10*28 ابعاد فضاي سرويس دهنده ورزشي (طول و عرض): 7*10
جايگاه تماشاچي: ندارد.             ظرفيت جايگاه تماشاچي: -
ارتفاع فضاي سرپوشيده:كناره‌ها 5/3 متر وسط 5/3 متر
نوع پوشش كف يا كفپوش: سنگ
تاسيسات فضاي ورزشي:1- سرويس بهداشتي 2- اتاق رختكن 3- سيستم سرمايش 4- سيستم گرمايش

* تجهيزات ورزشي: صفحات دارت – ميز شطرنج – سيبل تيروكمان – ميز پينگ‌پنگ

نحوه مديريت فضاهاي ورزشي: 1- اداره تربيت‌بدني
نحوه نگهداري فضاي ورزشي: 1- اداره تربيت‌بدنينام مكان ورزشي: كورت‌هاي بدمينتون روباز

آدرس: ده ونك – دانشگاه الزهرا
خوابگاه فرزانگان
سال تاسيس: 1380
كاربري مكان: فعاليت آزاد
مساحت كل (به متر مربع): 163متر مربع
مساحت فضاي سرويس دهنده ورزشي (به متر مربع): 163متر مربع
ابعاد كل فضا(طول و عرض): 10/6*27 ابعاد فضاي سرويس دهنده ورزشي (طول و عرض): 10/6*27
جايگاه تماشاچي: ندارد.           ظرفيت جايگاه تماشاچي: -
ارتفاع فضاي سرپوشيده:-
نوع پوشش كف يا كفپوش: آسفالت

* تجهيزات ورزشي: پايه‌هاي بدمينتون

نحوه مديريت فضاهاي ورزشي: 1- اداره تربيت‌بدني

نحوه نگهداري فضاي ورزشي: 1- اداره تربيت‌بدني

نام مكان ورزشي: اتاق بدنسازي با دستگاه

آدرس: ميدان شيخ بهايي – دانشگاه الزهرا
خوابگاه فرزانگان
سال تاسيس: 1385
كاربري مكان: كلاس آموزشي و
بدنسازي اعضاي تيم‌هاي ورزشي
مساحت كل (به متر مربع): 98متر مربع
مساحت فضاي سرويس دهنده ورزشي (به متر مربع): 98متر مربع
ابعاد كل فضا(طول و عرض): 5/7*13 ابعاد فضاي سرويس دهنده ورزشي (طول و عرض): 5/7*13
جايگاه تماشاچي:  ندارد.            ظرفيت جايگاه تماشاچي: -
ارتفاع فضاي سرپوشيده:كناره‌ها 3 متر وسط 3 متر
نوع پوشش كف يا كفپوش: موزائيك
تاسيسات فضاي ورزشي:1- سرويس بهداشتي 2- سيستم سرمايش 3- سيستم گرمايش

* تجهيزات ورزشي: دستگاه‌هاي بدنسازي

نحوه مديريت فضاهاي ورزشي: 1- اداره تربيت‌بدني
نحوه نگهداري فضاي ورزشي: 1- اداره تربيت‌بدني

نام مكان ورزشي: استخر خوابگاه فرزانگان

آدرس: ميدان شيخ بهايي – دانشگاه الزهرا
خوابگاه فرزانگان
سال تاسيس: 1375
كاربري مكان: آموزش شنا، فعاليتهاي آزاد
مساحت كل (به متر مربع): 300 متر مربع
مساحت فضاي سرويس دهنده ورزشي (به متر مربع): 114 متر مربع
ابعاد كل فضا(طول و عرض): 20*15 ابعاد فضاي سرويس دهنده ورزشي (طول و عرض): 5/6*5/17
جايگاه تماشاچي: دارد.            ظرفيت جايگاه تماشاچي:  50 نفر
ارتفاع فضاي سرپوشيده:كناره‌ها 3 متروسط 3 متر
نوع پوشش كف يا كفپوش: سراميك
تاسيسات فضاي ورزشي:1- سرويس بهداشتي 2- اتاق رختكن 3- سيستم سرمايش 4- سيستم گرمايش

* تجهيزات ورزشي: وسايل كمك آموزشي – لوازم نجات غريق – كمك‌هاي اوليه

نحوه مديريت فضاهاي ورزشي: 1- اداره تربيت‌بدني 
نحوه نگهداري فضاي ورزشي: 1- اداره تربيت‌بدني

نام مكان ورزشي: زمين بسكتبال و اسكيت

آدرس: ميدان شيخ بهايي – دانشگاه الزهرا
خوابگاه فرزانگان
سال تاسيس: 1385
كاربري مكان: آموزش اسكيت و بسكتبال
مساحت كل (به متر مربع): 600 متر مربع
مساحت فضاي سرويس دهنده ورزشي (به متر مربع): 600 متر مربع
ابعاد كل فضا(طول و عرض): 30*20 ابعاد فضاي سرويس دهنده ورزشي (طول و عرض): 30*20
جايگاه تماشاچي: ندارد.              ظرفيت جايگاه تماشاچي: -
ارتفاع فضاي سرپوشيده:-

نوع پوشش كف يا كفپوش: آسفالت

* تجهيزات ورزشي: حلقه‌هاي بسكتبال

نحوه مديريت فضاهاي ورزشي: 1- اداره تربيت‌بدني
نحوه نگهداري فضاي ورزشي: 1- اداره تربيت‌بدني

نام مكان ورزشي: ديواره سنگنوردي

آدرس: ميدان شيخ بهايي – دانشگاه الزهرا
خوابگاه فرزانگان
سال تاسيس: 1384
كاربري مكان: آموزش سنگنوردي و فعاليت آزاد
مساحت كل (به متر مربع): 169 متر مربع
مساحت فضاي سرويس دهنده ورزشي (به متر مربع): 169 متر مربع
ابعاد كل فضا(طول و عرض): 14*12 ابعاد فضاي سرويس دهنده ورزشي (طول و عرض): 14*12
جايگاه تماشاچي: ندارد.            ظرفيت جايگاه تماشاچي: -
ارتفاع فضاي سرپوشيده:كناره‌ها 12 متر وسط 12 متر
نوع پوشش كف يا كفپوش: تارتان
* تجهيزات ورزشي: گيره – طناب - ... (لوازم سنگنوردي)

نحوه مديريت فضاهاي ورزشي: 1- اداره تربيت‌بدني
نحوه نگهداري فضاي ورزشي: 1- اداره تربيت‌بدني

نام مكان ورزشي: ايستگاه تندرستي

آدرس: ميدان شيخ بهايي – دانشگاه الزهرا
خوابگاه فرزانگان
سال تاسيس: 1380
كاربري مكان: فعاليت آزاد – ورزش صبحگاهي
مساحت كل (به متر مربع): 260 متر مربع
مساحت فضاي سرويس دهنده ورزشي (به متر مربع): 260 متر مربع
ابعاد كل فضا(طول و عرض): 13*20 ابعاد فضاي سرويس دهنده ورزشي (طول و عرض): 13*20
جايگاه تماشاچي: ندارد.            ظرفيت جايگاه تماشاچي: -
ارتفاع فضاي سرپوشيده: -

نوع پوشش كف يا كفپوش: تارتان

* تجهيزات ورزشي: دستگاه‌‌هاي تندرستي

نحوه مديريت فضاهاي ورزشي: 1- اداره تربيت‌بدني 
نحوه نگهداري فضاي ورزشي: 1- اداره تربيت‌بدني 

نام مكان ورزشي: سالن ورزشي ايران (باغ نو)

آدرس: ميدان شيخ بهايي – خ كوليوند
دانشگاه الزهرا
سال تاسيس: 1378
كاربري مكان: سالن چندمنظوره
مساحت كل (به متر مربع): 1416 متر مربع
مساحت فضاي سرويس دهنده ورزشي (به متر مربع): 800 متر مربع
ابعاد كل فضا(طول و عرض): 24*59 ابعاد فضاي سرويس دهنده ورزشي (طول و عرض): 20*40
جايگاه تماشاچي: دارد.               ظرفيت جايگاه تماشاچي: 200 نفر
ارتفاع فضاي سرپوشيده:كناره‌ها 12 متر وسط 15 متر
نوع پوشش كف يا كفپوش: P.V.C
تاسيسات فضاي ورزشي:1- سرويس بهداشتي 2- اتاق رختكن 3- سيستم سرمايش 4- سيستم گرمايش

* تجهيزات ورزشي: ميزهاي پينگ‌پنگ – دروازه فوتسال – وسايل ژيمناستيك – پايه و تور بدمينتون

نحوه مديريت فضاهاي ورزشي: 1-دانشكده تربيت‌بدني 
نحوه نگهداري فضاي ورزشي: 1- دانشكده تربيت‌بدني

نام مكان ورزشي: استخر دانشگاه

آدرس: ونك- دانشگاه الزهرا –زير دانشكده علوم اجتماعي
سال تاسيس: 1343
كاربري مكان: آموزش شنا و برگزاري واحدهاي
تخصصي، عمومي آموزشي و تيم
مساحت كل (به متر مربع): 570 متر مربع
مساحت فضاي سرويس دهنده ورزشي (به متر مربع): 160 متر مربع
ابعاد كل فضا(طول و عرض): 22*26 ابعاد فضاي سرويس دهنده ورزشي (طول و عرض): 8*20
جايگاه تماشاچي: ندارد.            ظرفيت جايگاه تماشاچي: -
ارتفاع فضاي سرپوشيده:كناره‌ها 3 متر وسط 3 متر نوع پوشش كف يا كفپوش: سراميك
تاسيسات فضاي ورزشي:1- سرويس بهداشتي 2- اتاق رختكن 3- سيستم سرمايش 4- سيستم گرمايش

* تجهيزات ورزشي: وسايل كمك آموزشي – لوازم نجات‌غريق – كمك‌هاي اوليه
نحوه مديريت فضاهاي ورزشي: 1- دانشكده تربيت‌بدني 
نحوه نگهداري فضاي ورزشي: 1- دانشكده تربيت‌بدني

 

 

   
حق انتشار اطلاعات برای معاونت دانشجویی دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.  
اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات