1397/01/30

مقالات

آخرین مطالب | آرشیو | جستجو

تاریخ: 1394/01/29 نظرات: 0 نظر نمایش: 979 مرتبه امتیاز 0   (Article Rating)
آشنایی با رفتارهای سمی (قسمت آخر)

6- فقدان کنترل هیجان ها

ناتوانی در مدیریت هیجان های خود یک رفتار سمی برای اطرافیان محسوب می شود. افرادی که کنترلی بر هیجانات خود ندارند با کوچکترین مسئله ای ناگهان عصبانی می شوند یا گریه می کنند و واکنش های هیجانی بسیار شدید دارند. اگر دچار چنین مشکلی هستید حتما باید با کمک متخصص، ریشه های درونی این هیجان های کنترل نشدنی را پیدا کنید، به طور عمیق روی آنها کار کنید و قدرت و توانمندی خود را برای مدیریت هیجانهای خود افزایش دهید. 

7- قضاوت های سطحی درباره دیگران

هرگز فقط از روی ظاهر، درباره دیگران قضاوت نکنید، ظاهر دیگران لزوما همه واقعیت نیست. افراد شاید خود را بهتر، شادتر، ثروتمندتر یا هر چیزی غیر از آنچه هستند نشان دهند، گاهی افراد در ظاهر بسیار قوی به نظر می رسند، درحالی که مشکلات و مسائل بزرگی دارند. قضاوت های سطحی درباره دیگران باعث می شود از درک عمیق آنها فاصله بگیریم و به جای کمک رسانی و محبت مقابلشان قرار بگیریم. 

8- رفتار خشن و فقدان همدلی و شفقت

یکی از سمی ترین رفتارهای ناشی از درک نکردن دیگران و همدلی نداشتن با آنان، نامهربانی و بی توجهی به دیگران است. رفتارهای خشن و تلخ کلامی و غیر کلامی در حضور شخص، پشت سر وی یا روی صفحات اینترنت، رفتارهای گزنده و آسیب زننده ای است که روح و شخصیت افراد را لگدکوب می کند.

مهربانی را به قلب خود باز گردانیم. به اسم نقد سالم به دیگران حمله نکنیم. آنها را درک کنیم و از زاویه دید دیگران موقعیت ها را بررسی کنیم. افرادی که زبان تلخ و گزنده ای دارند، دیگران را از خود می رانند و دائم به روح دیگران خنجر می زنند. 

9- فریب دادن دیگران و سوء استفاده از آنان

فریب دادن، گول زدن دیگران و سوء استفاده از آنان یک انتخاب است نه یک اشتباه قابل عذرخواهی. وقتی تصمیم می گیرید کسی را فریب دهید و موفق هم می شوید، فکر نکنید او احمق است یا فریبتان را خورده است، بلکه او بیش از آنچه سزاوارش بوده اید به شما اعتماد کرده است. با خودمان و دیگران صادق باشیم. صداقت پایه و اساس هر موفقیتی است. 

10- پنهان کردن خود واقعی

اگر همیشه خودتان را پشت نقاب پنهان کنید دیگران نمی توانند به شما نزدیک شوند. این رفتار یکی از موقعیت های سمی برای ارتباط است. فارغ از سن، نژاد و جنسیت، آنچه باعث زیبایی شما می شود، صداقت و شفافیت شماست. وقتی تظاهر به داشتن ویژگی هایی می کنید که فاقد آنها هستید، دیگران دیر یا زود متوجه می شوند و از شما دوری می کنند. بنابراین اگر ویژگی هایی را که به نمایش می گذارید واقعا دوست دارید آنها را کسب کنید. در غیر این صورت حقیقت شما حتما برای دیگران آشکار می شود و رهایتان خواهند کرد. 

11- رقابت جویی و برتری طلبی دائم

افرادی که همیشه در صدد برتری از دیگران اند و می خواهند همیشه اول باشند، تحت هر شرایطی از رقابت دست برندارند، همواره دارایی های خود را محک بزنند و هر پیشرفتی را فقط بر اساس دستاوردهای بیرونی و ظاهری بسنجند، از نظر دیگران افراد ناآرامی هستند که آرامش و امنیت رابطه را مختل می کنند.

زندگی سفر است،فرایند است. الگویی که امروز می آموزیم باید به دیگری آموزش دهیم. رشد و پیشرفت جریان کلی زندگی است که ما بخشی از آن هستیم نه همه آن. وقتی خود را محور همه پیشرفت ها بپنداریم، در چشم دیگران خودمحور و متکبر ظاهر می شویم و طبیعتا رابطه را به بن بست می کشانیم. 

12- کمال گرایی افراطی

افراد کمال گرا همیشه در طلب دوستی های کامل، شغل آرمانی، منزل رویایی و رابطه عاشقانه آرمانی هستند. به همین سبب به خودشان و اطرافیانشان سخت گیرند. این سخت گیری دیگران را معذب می کند و به تدریج از فرد کمال گرا دورشان می کند. چیزی که امروز برای ما کمال است شاید فردا چنین نباشد. پس نگاه خود را از مطلق گرایی به نسبی نگری تغییر دهیم. بدین طریق هم خودمان و هم دیگران در ارتباط احساس بهتری خواهیم داشت.

 تمرین

شما از کدام یک از رفتارهای سمی گفته شده استفاده کرده اید؟

تصمیمتان چیست؟ آیا می خواهید آنها را کنار بگذارید؟ چگونه این تغییر را آغاز خواهید کرد؟

  منبع: نشریه پیام مشاور، شماره 151، دی ماه 1393

 


   
حق انتشار اطلاعات برای معاونت دانشجویی دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.  
اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات