1396/09/27

منوي اصلي
پیوندهای مرتبط

معاونت دانشجویی دانشگاه عهده دار سیاست گذاری،برنامه ریزی و سازماندهی امور رفاهی ،معیشتی و روان شناختی دانشجویان می باشد و از طریق مدیریت خدمات دانشجویی،مدیریت بهداشت ،درمان و مشاوره ،مدیریت تربیت بدنی و واحد های تابعه به ارائه خدمات پرداخته و در زمینه کاهش مشکلات صنفی،جسمی و عاطفی دانشجویان برنامه ریزی می نماید.
معاونت دانشجویی دانشگاه با بهره گیری از امکانات موجود و ایجاد بسترمناسب برای مشارکت دانشجویان و درک انتظارات آنا ن سعی می نماید نسبت به تامین نیاز دانشجویان و ارتقای امور تحصیلی ،فرهنگی،رفاهی و.....اقدام نماید...ادامه

 گزیده اخبار
حضور رئیس دانشگاه در جمع دانشجویان خوابگاه فرزانگان حضور رئیس دانشگاه در جمع دانشجویان خوابگاه فرزانگان
در ادامه سلسله ملاقات های مسئولين دانشگاه با دانشجویان خوابگاهی، در چهارشنبه شب مورخ 96/9/22 ریاست دانشگاه خانم دکتر ملانظری، معاون دانشجویی خانم...


اطلاعیه شماره 7 انتخابات شورای صنفی
  اطلاعیه شماره (7) انتخابات شورای صنفی


اطلاعیه عدم حضور پزشک در تاریخ 96/9/26
به اطلاع می رساند روز یکشنبه 96/9/26 پزشک دانشگاه جهت تایید گواهی دانشجویان در دفتر معاونت دانشجویی، حضور نخواهند داشت.


تمدید زمان انتخابات الکترونیکی شورای صنفی
 


اطلاعیه تبلیغات کاندیداهای شورای صنفی
 


بنر انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه الزهرا در سال 96
  مشاهده و دریافت بنر


اطلاعیه شماره (5) زمان تبلیغات و انتخابات شورای صنفی
  مشاهده اطلاعیه


اطلاعیه شماره (4) انتخابات شورای صنفی دانشجویان دانشگاه الزهرا
  مشاهده اطلاعیه


اعلام پست الکترونیکی مسئول امور خوابگاه ها جهت مکاتبه دانشجویان خوابگاهی
به اطلاع می رساند؛ به منظور منعکس نمودن مسائل خود در ارتباط با خوابگاه ها می توانید مستقیما با مسئول مربوطه، سرکار خانم میرمعینی مکاتبه...


اطلاعیه عدم حضور پزشک در تاریخ 96/9/1
به اطلاع می رساند پزشک دانشگاه در روز چهارشنبه 96/9/1 جهت تایید گواهی دانشجویان در دفتر معاونت دانشجویی، حضور نخواهند داشت.


اخبار حوزه ها
اداره تربیت بدنیمرکز مشاورهمرکز بهداشتامور دانشجویانامور خوابگاهامور غذاخوری
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
----------------------------------
 
----------------------------------

تسهیلات صندوق رفاه دانشجویان

معاونت دانشجویی در فضای مجازی

 

 

   
حق انتشار اطلاعات برای معاونت دانشجویی دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.  
اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات