1396/10/30

اداره امور غذاخوری ها

نام و نام خانوادگی:مجتبی رحمانی
سمت : مسئول اداره امور غذاخوری ها
رشته و مقطع تحصیلی:  دیپلم اقتصاد
شماره داخلی  : 2224    
شماره مستقیم:88058919
شماره فکس: ------
آدرس ایمیل: 

 

 

   
حق انتشار اطلاعات برای معاونت دانشجویی دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.  
اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات