1397/01/30

هر جوان با ورود به دوران دانشجويي با مجموعه اي از پيچيدگيهاي تحصيلي، ارتباطي و اجتماعي مواجه مي شود که مقابله کارآمد و سازگارانه با آن مستلزم رفع تنش و نگراني هاي موجود و کسب اعتماد به نفس است. دانشجويان نيازمند همفکري مشاوريني هستند که به کمک آنها بتوانند به تصحيح باورها، انتظارات و   شيوه هاي مقابله خود بپردازندو توانايي هاي بالقوه خود را شناخته و قادر به حل مشکلات گردند.  
       مرکز مشاوره دانشگاه الزهراء (س) از آذر ماه 1366 فعاليت خود را به صورت گسترده در سطح دانشگاه آغاز نموده و با حمايت مسئولين روند رو به رشدي را دنبال کرده است .

بخش های فعال :

 پذيرش
     مراجعه کنندگان به طريق حضوري و تلفني از طريق اين قسمت از مرکز مشاوره با مشاورين و تخصصهاي آنان آشنا شده و مطابق با نوع مسئله خود هماهنگي هاي لازم براي آنان صورت مي گيرد، برقراري نظم، آرامش و هماهنگي، حفظ رازداري از جمله وظايف اصلي پذيرش براي مراجعين است.
همچنين کليه هماهنگيهاي لازمه در مرکز مشاوره في ما بين متخصصان، مراجعين و متخصصان و ارتباطات خارج از مرکز مشاوره (مکاتبات، مراودات) از سوي قسمت پذيرش صورت مي گيرد.
 ارائه راهنمائي هاي اوليه به مراجعين، تنظيم وقت
  انجام امور اداري
  انجام امور مالي
  رسيدگي و نگهداري کاملا محرمانه پوشه هاي مربوط به مراجعين
  تنظيم تماسها و ارتباطات في ما بين مشاوره و خانواده
  هماهنگيهاي لازم در زمينه مشاور شب در خوابگاهها (تنظيم قراردادها، تجهيزات، هماهنگي حضور و غياب، مشاورين شب و . . .)
  برقراري ارتباط با ديگر مراکز مشاوره و مراکز درماني جهت تبادل اطلاعات اداري مربوط به مشاور
 تنظيم ساعات حضور مشاورين مدعو
 هماهنگي جلسات و همکاري در برگزاري کارگاههاي آموزشي، اردوها و برنامه ريزيها از جمله فعاليتهاي اين بخش مي باشد.

 خدمات مشاوره اي و روانشناختي
     اين قسمت شامل متخصصاني است که در حوزه راهنمايي، مشاوره و درمان فعاليت مي نمايند. انجام مصاحبه هاي تشخيصي، طراحي شيوه درمان، اجراي مشاوره و روان درماني (و يا ارجاع تخصصي) و پيگيري از جمله فعاليتهاي اصلي اين قسمت مي باشد. کليه متخصصان اين مرکز در امور مربوط به غني سازي مرکز مشاوره، آموزشهاي پيشگيرانه، برنامه ريزي ويژه مرکز مشارکت کامل دارند. جهت انجام هرچه تخصصي تر فعاليتها تقسيمات ذيل در مشاوره صورت گرفته است که عبارتند از:

 مشاوره خانوادگي
 مشاوره ازدواج
 مشاوره تحصيلي
 مشاوره کودک و نوجوان
 مشاوره عاطفي
 مشاوره باليني
 مشاوره روان سنجي
 مشاوره اختلالات يادگيري

 خدمات روانپزشکي
     اين خدمت تخصصي نيز در فواصلي با حضور مستقيم روانپزشک در مرکز مشاوره و يا غير مستقيم با ارجاع بيماران از سوي مشاورين مرکز صورت مي گيرد و بعنوان يک حلقه از اين تيم جزء لاينفک فعاليتهاي مشاوره مي باشد. ارتباط متخصصين مرکز با روانپزشک در ارتباط با بيماران ارجاعي، تماسهاي تلفني و پيگيري سير درمان از جمله فعاليتها مي باشد.

 مددکاري اجتماعي
     فعاليت مددکاري مرکز مشاوره نيز در جهت ارائه خدمات مددکاري فردي، گروهي و جامعه اي  مي باشد. انجام مصاحبه هاي تخصصي، شناسايي مشکل، ارائه راه حلهاي کمکي و سپس پيگيري و همچنين برقراري ارتباط با واحدهاي داخلي دانشگاه و خارج از دانشگاه، ارتباط با خانواده از جمله فعاليتهاي مددکاري است.
     کيس يابي، شناسايي دانشجويان در معرض خطر اقتصادي و اجتماعي و روحي نيز در حوزه ي اصلي فعاليتها قرار دارد که بنا به نوع مشکلات آنان ارجاعات تخصصي صورت مي گيرد. ارتباط با واحدهاي داخل و خارج از دانشگاه، ارتباط با خانواده نيز از جمله فعاليتهاي مهم مي باشد. در حوزه فردي يکي از راه حلهاي کمکي، ارائه تسهيلات کمک آموزشي، کمکهاي مالي، تغذيه اي، کمک هاي مالي دارويي و کاريابي دانشجويي مي باشد.
 بخش تبليغات
اين بخش نيز با حضور يکي از کارشناسان مرکز به امور ذيل مي پردازد:
 انجام کليه امور تايپي مرکز اعم از نامه، بروشور، گزارش، برخي اخبار و مطالب سايت . . . و واحد طرح و برنامه حوزه و طرح ارتباط خانواده و دانشگاه
 انجام امور تبليغات و اطلاع ساني مرکز و مشاوره خوابگاه و همچنين انجام برخي امور سخت افزاري و نرم افزاري مرکز، در صورتي که نيازي به مراجعه به داده ورزي نباشد. مثل نصب برنامه، راه اندازي سيستم ها، پاسخ و رفع مشکل همکاران در اين زمينه.
 انجام وظايف محوله در اجراي فعاليتهاي جانبي مرکز از جمله کارگاه، همايش، اردو . .

ساير فعاليتهاي مرکز مشاوره:

 کتاب درماني 
     افزايش اطلاعات و آگاهيهاي مراجعين بطريق کتاب درماني در کنار جلسات مشاوره حضوري يکي از فعالتيهاي اين مرکز مي باشد که اين قسمت با حضور يکي از اعضا مرکز مشاوره به ارائه کتب به صورت امانت به مراجعين با معرفي از سوي مشاورين مي پردازد.

 مشاوره مکاتبه اي
     اين بخش از سال 1377 با هدف جذب ناگفته ها و مسائل دانشجويي که مخاطب آن امکان طرح حضوري آن را ندارد به مجموعه خدمات مرکز مشاوره دانشگاه الزهراء افزوده شده است که در حال حاضر با نصب چندين صندوق در محل هاي پر تردد در دانشگاه به ياري رساني مي پردازد.
در اين قمست به سوالات دانشجويان در زمينه هاي عاطفي، اجتماعي، تحصيلي، ازدواج، خانوادگي و . . .  از طريق پاسخگويي متخصصان هر حوزه پرداخته مي شود و سپس جوابيه ها با رمز مورد نظر دانشجو ظرف مدت کوتاهي ارائه مي شود.
 

 ارائه خدمات آموزشي حضوري و غير حضوري
اين بخش نيز در جهت ارائه آگاهيهاي لازم به دانشجويان در حوزه بهداشت رواني فعال مي باشد.

حضوري
برگزاري کارگاههاي آموزشي به دو شکل:
1- برگزاري اردوهاي تفريحي – آموزشي خارج از دانشگاه
2- برگزاري کارگاههاي آموزشي در داخل دانشگاه صورت مي گيرد.

غير حضوري
ترجمه، تهيه و توزيع بروشورها، کتابچه ها و مجلات در زمينه مسائل و مشکلات دانشجويان و  خانواده هاي آن از جمله مهارتهاي تحصيلي، شيوه هاي مطالعه، غربت زدگي، اطلاعات ويژه والدين و....  مي باشد.

 

 مشاوره خوابگاه
     از سال 1386 مرکز مشاوره در شيفت شب با حضور متخصصان مربوطه افتتاح گرديد که اين بخش نيز به ارائه خدمات مشاوره اي و تخصصي مي پردازند که در هر يک از متخصصان در يک شب در خوابگاه حضور دارند.

 اجرای طرح سنجش سلامت روان

      طرح سنجش سلامت روان دانشجويان جديدالورود به عنوان يک طرح غربالگري و پيشگيرانه از سال 78، به طور سراسري در مراکز مشاوره دانشجويي تحت پوشش وزارت علوم اجرا مي گردد.
 

   
حق انتشار اطلاعات برای معاونت دانشجویی دانشگاه الزهراء (س) محفوظ می باشد.  
اجرا و پشتیبانی: مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات