۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۴ اسفند
برگزاری کارگاه آموزشی بهداشت فردی و دستورالعمل های بهداشتی در ایام کرونا ویژه خدمات

کارگاه آموزشی بهداشت فردی و دستورالعمل های بهداشتی در ایام کرونا ویژه خدمات برگزار شد.

1399/12/13
روز ملی بهداشت محیط گرامی باد

این روز بر تمامی پاسداران سلامت عرصه بهداشت محیط گرامی باد

1399/12/11
زهرا نعمتی، دانشجوی دانشگاه الزهرا، نائب قهرمان مسابقات پاراتیراندازی با کمان

قهرمان الزهرائی، در مسابقات پاراتیراندازی با کمان فزاع امارات افتخار آفرینی کرد.

1399/12/11
کسب مقام دوم توسط کانون همیاران سلامت روان مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه الزهرا(س)

کانون همیاران سلامت روان مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه الزهرا(س)مقام دوم راکسب نمود.

1399/12/05
فاطمه کرم زاده، قهرمان رقابت های جایزه بزرگ تیراندازی

فاطمه کرم زاده، عنوان قهرمانی رقابت های جایزه بزرگ تیراندازی کارگران را کسب کرد.

1399/12/05
گزیده تصاویر
شب یلدای 99 خوابگاه فرزانگان
1399/10/01

 • شب یلدای 99 خوابگاه فرزانگانشب یلدای 99 خوابگاه فرزانگان
  شب یلدای 99 خوابگاه فرزانگان
 • شب یلدای 99 خوابگاه فرزانگانشب یلدای 99 خوابگاه فرزانگان
  شب یلدای 99 خوابگاه فرزانگان
 • شب یلدای 99 خوابگاه فرزانگانشب یلدای 99 خوابگاه فرزانگان
  شب یلدای 99 خوابگاه فرزانگان
 • شب یلدای 99 خوابگاه فرزانگانشب یلدای 99 خوابگاه فرزانگان
  شب یلدای 99 خوابگاه فرزانگان
 • شب یلدای 99 خوابگاه فرزانگانشب یلدای 99 خوابگاه فرزانگان
  شب یلدای 99 خوابگاه فرزانگان
 • شب یلدای 99 خوابگاه فرزانگانشب یلدای 99 خوابگاه فرزانگان
  شب یلدای 99 خوابگاه فرزانگان
 • شب یلدای 99 خوابگاه فرزانگانشب یلدای 99 خوابگاه فرزانگان
  شب یلدای 99 خوابگاه فرزانگان
 • شب یلدای 99 خوابگاه فرزانگانشب یلدای 99 خوابگاه فرزانگان
  شب یلدای 99 خوابگاه فرزانگان
 • شب یلدای 99 خوابگاه فرزانگانشب یلدای 99 خوابگاه فرزانگان
  شب یلدای 99 خوابگاه فرزانگان
 • شب یلدای 99 خوابگاه فرزانگانشب یلدای 99 خوابگاه فرزانگان
  شب یلدای 99 خوابگاه فرزانگان
 • شب یلدای 99 خوابگاه فرزانگانشب یلدای 99 خوابگاه فرزانگان
  شب یلدای 99 خوابگاه فرزانگان
 • شب یلدای 99 خوابگاه فرزانگانشب یلدای 99 خوابگاه فرزانگان
  شب یلدای 99 خوابگاه فرزانگان
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.