۱۴۰۱ شنبه ۹ مهر
شروع به کار رستوران‌های مکمل

رستوران‌های مکمل یاس و ترمه

1401/07/02
بازگشایی رستوران مرکزی همزمان با شروع سال تحصیلی جدید

فعالیت رستوران مرکزی دانشگاه الزهرا(س)

1401/06/29
وام عتبات عالیات ویژه دانشجویان

تسهیلات دانشجویی ویژه پیاده‌روی اربعین

1401/06/20
کسب کاپ طلا توسط دانشگاه الزهرا(س) در المپیاد ورزشی دانشجویان بین الملل

افتخارآفرینی الزهرائی‌ها در مجموع امتیازات کسب شده در بین دانشگاه‌ها

1401/06/20
گزیده تصاویر
کسب کاپ طلا توسط دانشگاه الزهرا در المپیاد ورزشی دانشجویان بین الملل
1401/06/19

 • کسب کاپ طلا توسط دانشگاه الزهرا در المپیاد ورزشی دانشجویان بین المللکسب کاپ طلا توسط دانشگاه الزهرا در المپیاد ورزشی دانشجویان بین الملل
  کسب کاپ طلا توسط دانشگاه الزهرا در المپیاد ورزشی دانشجویان بین الملل
 • کسب کاپ طلا توسط دانشگاه الزهرا در المپیاد ورزشی دانشجویان بین المللکسب کاپ طلا توسط دانشگاه الزهرا در المپیاد ورزشی دانشجویان بین الملل
  کسب کاپ طلا توسط دانشگاه الزهرا در المپیاد ورزشی دانشجویان بین الملل
 • کسب کاپ طلا توسط دانشگاه الزهرا در المپیاد ورزشی دانشجویان بین المللکسب کاپ طلا توسط دانشگاه الزهرا در المپیاد ورزشی دانشجویان بین الملل
  کسب کاپ طلا توسط دانشگاه الزهرا در المپیاد ورزشی دانشجویان بین الملل
 • کسب کاپ طلا توسط دانشگاه الزهرا در المپیاد ورزشی دانشجویان بین المللکسب کاپ طلا توسط دانشگاه الزهرا در المپیاد ورزشی دانشجویان بین الملل
  کسب کاپ طلا توسط دانشگاه الزهرا در المپیاد ورزشی دانشجویان بین الملل
 • کسب کاپ طلا توسط دانشگاه الزهرا در المپیاد ورزشی دانشجویان بین المللکسب کاپ طلا توسط دانشگاه الزهرا در المپیاد ورزشی دانشجویان بین الملل
  کسب کاپ طلا توسط دانشگاه الزهرا در المپیاد ورزشی دانشجویان بین الملل
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.