۱۴۰۰ دوشنبه ۵ مهر
روز جهانی بهداشت محیط گرامی باد

26سپتامبر روز جهانی بهداشت محیط

1400/07/04
آلزایمر

21 سپتامبر (30 شهریور) روز جهانی آلزایمر

1400/07/03
تعامل شهرداری تهران با دانشگاه الزهرا برای توسعه ورزش دوچرخه سواری

اجرای فعالیت های مدیریت سبز با اهدا دوچرخه

1400/06/31
زهرا نعمتی، عضو کمیته پارا آرچری فدراسیون جهانی شد.

افتخار آفرینی دیگر توسط قهرمان الزهرائی

1400/06/30
تبریک به مناسبت روز جهانی ورزش دانشگاهی

پیام مدیرکل تربیت بدنی سازمان امور دانشجویان و مدیر تربیت بدنی

1400/06/29
پوسترها
گزیده تصاویر
بهارزیبای خوابگاه فرزانگان
1400/02/04

 • بهار زیبای خوابگاه فرزانگانبهار زیبای خوابگاه فرزانگان
  بهار زیبای خوابگاه فرزانگان
 • بهار زیبای خوابگاه فرزانگانبهار زیبای خوابگاه فرزانگان
  بهار زیبای خوابگاه فرزانگان
 • بهار زیبای خوابگاه فرزانگانبهار زیبای خوابگاه فرزانگان
  بهار زیبای خوابگاه فرزانگان
 • بهار زیبای خوابگاه فرزانگانبهار زیبای خوابگاه فرزانگان
  بهار زیبای خوابگاه فرزانگان
 • بهار زیبای خوابگاه فرزانگانبهار زیبای خوابگاه فرزانگان
  بهار زیبای خوابگاه فرزانگان
 • بهار زیبای خوابگاه فرزانگانبهار زیبای خوابگاه فرزانگان
  بهار زیبای خوابگاه فرزانگان
 • بهار زیبای خوابگاه فرزانگانبهار زیبای خوابگاه فرزانگان
  بهار زیبای خوابگاه فرزانگان
 • بهار زیبای خوابگاه فرزانگانبهار زیبای خوابگاه فرزانگان
  بهار زیبای خوابگاه فرزانگان
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.