۱۳۹۹ جمعه ۲۸ شهريور
جلسه هم اندیشی روسای تغذیه دانشگاه الزهـرا و دانشگاه علامه طبا طبایی برگزار شد.
1399/06/26
جلسه مشترکی بین دو حوزه حراست و معاونت دانشجویی تشکیل شد.
1399/06/26
جلسه هماهنگی پذیرش دانشجویان جدیدالورود سال تحصیلی 00-99تشکیل شد.
1399/06/26
مدیریت تربیت بدنی دانشگاه الزهرا، کارگاه آموزشی کوه‌پیمایی همگانی را برگزار کرد.
1399/06/26
مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه الزهرا (س) اقدام به برگزاری نشست تخصصی آنلاین در حوزه پیشگیری از خودکشی نمود.
1399/06/25
جلسه هماهنگی بررسی درخواست های پزشکی دانشجویان جهت طرح در کمیسیون موارد خاص برگزارشد
1399/06/25
رویدادهای آینده
'NoData' not found in DataDic
گزیده تصاویر
کارگاه های آنلاین مشاوره خرداد 99
1399/04/02

 • کارگاه های آنلاین مشاوره خرداد 99کارگاه های آنلاین مشاوره خرداد 99
  کارگاه های آنلاین مشاوره خرداد 99
 • کارگاه های آنلاین مشاوره خرداد 99کارگاه های آنلاین مشاوره خرداد 99
  کارگاه های آنلاین مشاوره خرداد 99
 • کارگاه های آنلاین مشاوره خرداد 99کارگاه های آنلاین مشاوره خرداد 99
  کارگاه های آنلاین مشاوره خرداد 99
 • کارگاه های آنلاین مشاوره خرداد 99کارگاه های آنلاین مشاوره خرداد 99
  کارگاه های آنلاین مشاوره خرداد 99
 • کارگاه های آنلاین مشاوره خرداد 99کارگاه های آنلاین مشاوره خرداد 99
  کارگاه های آنلاین مشاوره خرداد 99
 • کارگاه های آنلاین مشاوره خرداد 99کارگاه های آنلاین مشاوره خرداد 99
  کارگاه های آنلاین مشاوره خرداد 99
 • کارگاه های آنلاین مشاوره خرداد 99کارگاه های آنلاین مشاوره خرداد 99
  کارگاه های آنلاین مشاوره خرداد 99
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.