۱۴۰۱ سه شنبه ۱۴ تير
برگزاری وبینارآموزشی

مرکز مشاوره، بهداشت و سلامت دانشگاه الزهرا وبینارآموزشی "شادکامی آموختنی نیست"برگزارکرد.

1401/04/08
روزجهانی مباره با مواد مخدر

شعار سال 1401

1401/04/07
انتخاب کارشناس مرکز بهداشت و سلامت دانشگاه الزهرا به عنوان کارشناس منتخب در میان دانشگاه های منطقه یک

خانم آسیه سفیری موفق به کسب نشان حامی به‌ عنوان «کارشناس منتخب منطقه یک» شدند.

1401/04/06
روز جهانی مبارزه با مواد مخدر

شعار روز جهانی مبارزه با مواد مخدر 1401

1401/04/05
برگزاری کارگاه «مدیریت استرس پس از سانحه»

مرکز مشاوره، بهداشت و سلامت دانشگاه الزهرا کارگاه «مدیریت استرس پس از سانحه» برگزارکرد.

1401/04/01
برگزاری وبینار آموزشی «مدیریت اضطراب امتحان»

مرکز مشاوره، بهداشت و سلامت دانشگاه الزهرا وبینار آموزشی «مدیریت اضطراب امتحان»برگزار کرد

1401/03/29
گزیده تصاویر
گرامیداشت هفته سراهای دانشجویی اردیبهشت 1401
1401/04/04

 • گرامیداشت هفته سراهای دانشجویی اردیبهشت 1401گرامیداشت هفته سراهای دانشجویی اردیبهشت 1401
  گرامیداشت هفته سراهای دانشجویی اردیبهشت 1401
 • گرامیداشت هفته سراهای دانشجویی اردیبهشت 1401گرامیداشت هفته سراهای دانشجویی اردیبهشت 1401
  گرامیداشت هفته سراهای دانشجویی اردیبهشت 1401
 • گرامیداشت هفته سراهای دانشجویی اردیبهشت 1401گرامیداشت هفته سراهای دانشجویی اردیبهشت 1401
  گرامیداشت هفته سراهای دانشجویی اردیبهشت 1401
 • گرامیداشت هفته سراهای دانشجویی اردیبهشت 1401گرامیداشت هفته سراهای دانشجویی اردیبهشت 1401
  گرامیداشت هفته سراهای دانشجویی اردیبهشت 1401
 • گرامیداشت هفته سراهای دانشجویی اردیبهشت 1401گرامیداشت هفته سراهای دانشجویی اردیبهشت 1401
  گرامیداشت هفته سراهای دانشجویی اردیبهشت 1401
 • گرامیداشت هفته سراهای دانشجویی اردیبهشت 1401گرامیداشت هفته سراهای دانشجویی اردیبهشت 1401
  گرامیداشت هفته سراهای دانشجویی اردیبهشت 1401
 • گرامیداشت هفته سراهای دانشجویی اردیبهشت 1401گرامیداشت هفته سراهای دانشجویی اردیبهشت 1401
  گرامیداشت هفته سراهای دانشجویی اردیبهشت 1401
 • گرامیداشت هفته سراهای دانشجویی اردیبهشت 1401گرامیداشت هفته سراهای دانشجویی اردیبهشت 1401
  گرامیداشت هفته سراهای دانشجویی اردیبهشت 1401
 • گرامیداشت هفته سراهای دانشجویی اردیبهشت 1401گرامیداشت هفته سراهای دانشجویی اردیبهشت 1401
  گرامیداشت هفته سراهای دانشجویی اردیبهشت 1401
 • گرامیداشت هفته سراهای دانشجویی اردیبهشت 1401گرامیداشت هفته سراهای دانشجویی اردیبهشت 1401
  گرامیداشت هفته سراهای دانشجویی اردیبهشت 1401
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.