۱۴۰۱ پنج شنبه ۲۹ ارديبهشت
برگزاری کارگاه آموزشی

مرکز مشاوره، بهداشت و سلامت دانشگاه الزهراکارگاه آموزشی "راهکارهای افزایش اعتماد به نفس" برگزارکرد.

1401/02/26
برگزاری وبینار «همراهی با فرزند سوگوار»

مرکز مشاوره، بهداشت و سلامت دانشگاه الزهرا وبینار «همراهی با فرزند سوگوار» برگزار کرد.

1401/02/25
برنامه های مرکز مشاوره، بهداشت و سلامت دانشگاه الزهرا به مناسبت هفته سراهای دانشجویی

برنامه های مرکز مشاوره، بهداشت و سلامت با همکاری کانون های سلامت جسم و روان

1401/02/25
مسابقه بهترین پیشنهاد برای صرفه جویی در مصرف انرژی خوابگاه ها

اداره بهداشت و سلامت دانشگاه،مسابقه بهترین پیشنهاد برای صرفه جویی در مصرف انرژی خوابگاه ها رابرگزار می کند.

1401/02/25
مسابقه انتخاب اتاق نمونه بهداشتی دانشجویی

اداره بهداشت و سلامت دانشگاه،مسابقه انتخاب اتاق نمونه بهداشتی دانشجویی برگزار می کند.

1401/02/24
بزرگداشت هفته سرای دانشجویی

هفته خوابگاه دانشجویی، مشارکت اجتماعی، سلامت جمعی گرامی باد.

1401/02/24
پوسترها
گزیده تصاویر
سال 1400
1400/02/04

 • جشن میلاد منجی بشریت خوابگاه فرزانگان آبان 400جشن میلاد منجی بشریت خوابگاه فرزانگان آبان 400
  جشن میلاد منجی بشریت خوابگاه فرزانگان آبان 400
 • جشن میلاد منجی بشریت خوابگاه فرزانگان آبان 400جشن میلاد منجی بشریت خوابگاه فرزانگان آبان 400
  جشن میلاد منجی بشریت خوابگاه فرزانگان آبان 400
 • جشن میلاد منجی بشریت خوابگاه فرزانگان آبان 400جشن میلاد منجی بشریت خوابگاه فرزانگان آبان 400
  جشن میلاد منجی بشریت خوابگاه فرزانگان آبان 400
 • جشن میلاد منجی بشریت خوابگاه فرزانگان آبان 400جشن میلاد منجی بشریت خوابگاه فرزانگان آبان 400
  جشن میلاد منجی بشریت خوابگاه فرزانگان آبان 400
 • جشن میلاد منجی بشریت خوابگاه فرزانگان آبان 400جشن میلاد منجی بشریت خوابگاه فرزانگان آبان 400
  جشن میلاد منجی بشریت خوابگاه فرزانگان آبان 400
 • جشن میلاد منجی بشریت خوابگاه فرزانگان آبان 400جشن میلاد منجی بشریت خوابگاه فرزانگان آبان 400
  جشن میلاد منجی بشریت خوابگاه فرزانگان آبان 400
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.