۱۴۰۰ يکشنبه ۱۰ مرداد
تقدیر دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از معاونت دانشجویی دانشگاه الزهرا(س)

دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از معاونت دانشجویی دانشگاه الزهرا(س)تقدیرنمود.

1400/05/09
تعداد دانشجویان بیمه سلامت و بیمه حوادث دانشگاه سال 1400-1399

تعداد دانشجویان بیمه سلامت و بیمه حوادث دانشگاه سال 1400-1399 اعلام شد.

1400/05/01
روز جهانی معلولین گرامی باد

نامگذاری روز جهانی معلولین

1400/04/31
برگزاری وبینار

وبینار "دلگرم سازی خود و دیگری" توسط مرکز مشاوره دانشگاه برگزار شد.

1400/04/27
راه اندازی مجدد مشاوره الکترونیکی مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه الزهرا (س)

مشاوره الکترونیکی مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه الزهرا(س) راه اندازی شد.

1400/04/23
گزارش جشنواره ورزشی بهاره مدیریت تربیت بدنی

جشنواره ورزشی بهاره در سال 1400 برگزار شد.

1400/04/22
پوسترها
گزیده تصاویر
بهارزیبای خوابگاه فرزانگان
1400/02/04

 • بهار زیبای خوابگاه فرزانگانبهار زیبای خوابگاه فرزانگان
  بهار زیبای خوابگاه فرزانگان
 • بهار زیبای خوابگاه فرزانگانبهار زیبای خوابگاه فرزانگان
  بهار زیبای خوابگاه فرزانگان
 • بهار زیبای خوابگاه فرزانگانبهار زیبای خوابگاه فرزانگان
  بهار زیبای خوابگاه فرزانگان
 • بهار زیبای خوابگاه فرزانگانبهار زیبای خوابگاه فرزانگان
  بهار زیبای خوابگاه فرزانگان
 • بهار زیبای خوابگاه فرزانگانبهار زیبای خوابگاه فرزانگان
  بهار زیبای خوابگاه فرزانگان
 • بهار زیبای خوابگاه فرزانگانبهار زیبای خوابگاه فرزانگان
  بهار زیبای خوابگاه فرزانگان
 • بهار زیبای خوابگاه فرزانگانبهار زیبای خوابگاه فرزانگان
  بهار زیبای خوابگاه فرزانگان
 • بهار زیبای خوابگاه فرزانگانبهار زیبای خوابگاه فرزانگان
  بهار زیبای خوابگاه فرزانگان
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.