۱۳۹۹ دوشنبه ۱۰ آذر
اداره بهداشت و سلامت دانشگاه الزهرا(س) کارگاه آموزشی دیابت برگزار نمود.
1399/09/09
پایان دادن اپیدمی HIV/AIDS با افزایش مقاومت و تاثیرگذاری
1399/09/09
سپیده شاکریان مقام اول مسابقات ووشو (نانچوان) دانشجویان کشور را کسب نمود.
1399/09/09
کرونا# دیابت
1399/09/03
مصاحبه با قهرمان ورزشی بین المللی دانشگاه الزهرا(س)
1399/09/02
مرکز مشاوره دانشجویی کارگاه راهبرهای موفقیت تحصیلی برگزار نمود.
1399/09/01
پوسترها
گزیده تصاویر
کارگاه آموزشی دیابت آذر 99
1399/09/09

 • کارگاه آموزشی دیابت آذر 99کارگاه آموزشی دیابت آذر 99
  کارگاه آموزشی دیابت آذر 99
 • کارگاه آموزشی دیابت آذر 99کارگاه آموزشی دیابت آذر 99
  کارگاه آموزشی دیابت آذر 99
 • کارگاه آموزشی دیابت آذر 99کارگاه آموزشی دیابت آذر 99
  کارگاه آموزشی دیابت آذر 99
 • کارگاه آموزشی دیابت آذر 99کارگاه آموزشی دیابت آذر 99
  کارگاه آموزشی دیابت آذر 99
 • کارگاه آموزشی دیابت آذر 99کارگاه آموزشی دیابت آذر 99
  کارگاه آموزشی دیابت آذر 99
 • کارگاه آموزشی دیابت آذر 99کارگاه آموزشی دیابت آذر 99
  کارگاه آموزشی دیابت آذر 99
 • کارگاه آموزشی دیابت آذر 99کارگاه آموزشی دیابت آذر 99
  کارگاه آموزشی دیابت آذر 99
 • کارگاه آموزشی دیابت آذر 99کارگاه آموزشی دیابت آذر 99
  کارگاه آموزشی دیابت آذر 99
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.