۱۳۹۹ شنبه ۲۵ مرداد
خانم دکتر صادقی مدیر کل محترم دفتر مشاوره و سلامت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری از مشارکت فعال دانشگاه الزهرا در طرح خدا قوت تقدیرکرد
1399/05/22
دکتر مجتبی صدیقی معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت عتف از اقدامات معاونت دانشجویی در شرایط پیشگیری و مقابله با کرونا قدردانی کرد. ا
1399/05/22
دکتر مجتبی صدیقی معاون وزیر و رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت عتف از مرکز مشاوره دانشجویان تقدیرنمود
1399/05/22
مرکز مشاوره دانشجویی کارگاه آنلاین شادی ونشاط در ایام کرونا را برگزار کرد
1399/05/13
دانشگاه الزهرا (س) به پویش # من_ماسک_ میزنم می پیوندد من از تو مراقبت می کنم تو ازمن
1399/05/13
مرکزمشاوره دانشجویی دانشگاه الزهرا (س) طرح خدا قوت مجازی را برای دانشجویان برگزار نمود
1399/05/13
رویدادهای آینده
'NoData' not found in DataDic
گزیده تصاویر
کارگاه های آنلاین مشاوره خرداد 99
1399/04/02

  • کارگاه های آنلاین مشاوره خرداد 99کارگاه های آنلاین مشاوره خرداد 99
   کارگاه های آنلاین مشاوره خرداد 99
  • کارگاه های آنلاین مشاوره خرداد 99کارگاه های آنلاین مشاوره خرداد 99
   کارگاه های آنلاین مشاوره خرداد 99
  • کارگاه های آنلاین مشاوره خرداد 99کارگاه های آنلاین مشاوره خرداد 99
   کارگاه های آنلاین مشاوره خرداد 99
  • کارگاه های آنلاین مشاوره خرداد 99کارگاه های آنلاین مشاوره خرداد 99
   کارگاه های آنلاین مشاوره خرداد 99
  • کارگاه های آنلاین مشاوره خرداد 99کارگاه های آنلاین مشاوره خرداد 99
   کارگاه های آنلاین مشاوره خرداد 99
  • کارگاه های آنلاین مشاوره خرداد 99کارگاه های آنلاین مشاوره خرداد 99
   کارگاه های آنلاین مشاوره خرداد 99
  • کارگاه های آنلاین مشاوره خرداد 99کارگاه های آنلاین مشاوره خرداد 99
   کارگاه های آنلاین مشاوره خرداد 99
  تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.