۱۴۰۰ يکشنبه ۱۰ مرداد

کار دانشجویی

به منظور ترویج فرهنگ کار و جهت بهره مندی از توانمندی و خلاقیت دانشجــویان که به عنوان بخش مهمی از نیروهای جوان تلقـی می گردند، زمینه مناسبی جهت مشارکت اجتماعی و تامین بخشی از نیازهای مالی، به نام کار دانشجویی فراهم گردیده که دانشجویان متقاضی دارای شرایط مندرج درآئین نامه مربوطه می توانند با رعایت ضوابط و مقررات، به واحدهای دانشگاه مراجعه نمایند. 

تاریخ به روز رسانی:
1397/02/11
تعداد بازدید:
18142
کار دانشجویی
آخرین اخبار
'NoData' not found in DataDic
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.