۱۴۰۱ دوشنبه ۱۷ مرداد

اداره امور غذاخوری


وظیفه تهیه، طبخ و توزیع غذای دانشجویان توسط اداره تغذیه انجام می شود. این اداره علاوه بر ارائه غذا، تهیه و آماده سازی مواد اولیه، نگهداری مطلوب مواد غذایی، توزیع مناسب غذا طبق نیاز غذایی دانشجویان بر اساس آنالیزهای موجود در سطح کشوری، حفظ سطح ایمنی و بهداشتی و افزایش مطلوبیت، از جمله امور مربوط به این اداره می باشد. اداره تغذیه شامل دو ساختمان مجزا سلف سرویس و بوفه مرکزی می باشد و از امکانات ذیل برخوردار است.
سلف سرویس: طبخ و توزیع غذا به دانشجویان، کارکنان و اساتید، بعضاً خدمات در مراسم های مختلف بصورت ویژه
 
 
بوفه مرکزی: طبخ و توزیع غذا به دانشجویان، کارکنان و اساتید
مرکز صدور کارت: ثبت نام دانشجویان جدید الورود و راهنمایی آنان جهت فرآیند مراحل کارت تغذیه، پاسخگویی به ارباب رجوع در رابطه با افزایش اینترنتی غذا، رزرو غذا، تغییر رمز و ... به عهده این مرکز می باشد.
 

تاریخ به روز رسانی:
1396/12/27
تعداد بازدید:
45156
اداره امور غذاخوری
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.