۱۳۹۹ چهارشنبه ۷ خرداد
معاون و کارشناسان
نام و نام خانوادگی: مریم حیدرطائمه
سمت: مسئول دفتر مدیر دانشجویی
پست سازمانی: مسئول دفتر
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس مدیریت فرهنگی و برنامه ریزی فرهنگی
شماره داخلی:2564
شماره مستقیم: 88058907
شماره فکس: 88058907
آدرس ایمیل: m.heidary@alzahra.ac.ir
 

نام و نام خانوادگی: زهره جمالی
سمت: معاون مدیردانشجویی
پست سازمانی: معاون مدیر دانشجویی
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی سازمانی
شماره داخلی:2807
شماره مستقیم: 85692807
شماره فکس: 88058907
آدرس ایمیل: z.jamali@alzahra.ac.ir
 

نام و نام خانوادگی: مهری فرشباف فاخر
سمت: کارشناس خدمات دانشجویی
پست سازمانی: کارشناس خدمات دانشجویی
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد الهیات، علوم قرآن و حدیث
شماره داخلی:2808 
شماره مستقیم: 85692808
شماره فکس: 88058907
آدرس ایمیل: 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/02/03
تعداد بازدید:
5009
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.