۱۳۹۹ پنج شنبه ۱۰ مهر
مدیریت تربیت بدنی تمرینات تیم شطرنج را در سه ماهه تابستان برگزار کرد.
1399/07/09
مدیریت تربیت بدنی، کلاس آموزشی آنلاین فیتنس در خانه را برگزار نمود.
1399/07/08
مدیریت تربیت بدنی جزء 5 دانشگاه برتر کشور در طرح پایش تندرستی معرفی شد.
1399/07/05
مدیریت تربیت بدنی کارگاه مدیریت وزن با ورزش را برگزار کرد.
1399/07/01
مدیریت تربیت بدنی کارگاه آسیب های اندام فوقانی و تحتانی را برگزار کرد.
1399/07/01
مدیریت تربیت بدنی کارگاه آناتومی کاربردی و فیزیولوژی پیشرفته را برگزار کرد.
1399/07/01
پوستر ها
خبر فوری /
رویدادهای آینده
'NoData' not found in DataDic
گزیده تصاویر
کارگاه آموزشی کوه پیمایی همگانی با تعامل فدراسیون کوه نوردی - 26 شهریور 1399
1399/06/26

 • کارگاه آموزشی آنلاین کوه پیمایی همگانی - 26 شهریور 1399کارگاه آموزشی آنلاین کوه پیمایی همگانی - 26 شهریور 1399
  کارگاه آموزشی آنلاین کوه پیمایی همگانی - 26 شهریور 1399
 • کارگاه آموزشی آنلاین کوه پیمایی همگانی - 26 شهریور 1399کارگاه آموزشی آنلاین کوه پیمایی همگانی - 26 شهریور 1399
  کارگاه آموزشی آنلاین کوه پیمایی همگانی - 26 شهریور 1399
 • کارگاه آموزشی آنلاین کوه پیمایی همگانی - 26 شهریور 1399کارگاه آموزشی آنلاین کوه پیمایی همگانی - 26 شهریور 1399
  کارگاه آموزشی آنلاین کوه پیمایی همگانی - 26 شهریور 1399
 • کارگاه آموزشی آنلاین کوه پیمایی همگانی - 26 شهریور 1399کارگاه آموزشی آنلاین کوه پیمایی همگانی - 26 شهریور 1399
  کارگاه آموزشی آنلاین کوه پیمایی همگانی - 26 شهریور 1399
 • کارگاه آموزشی آنلاین کوه پیمایی همگانی - 26 شهریور 1399کارگاه آموزشی آنلاین کوه پیمایی همگانی - 26 شهریور 1399
  کارگاه آموزشی آنلاین کوه پیمایی همگانی - 26 شهریور 1399
 • کارگاه آموزشی آنلاین کوه پیمایی همگانی - 26 شهریور 1399کارگاه آموزشی آنلاین کوه پیمایی همگانی - 26 شهریور 1399
  کارگاه آموزشی آنلاین کوه پیمایی همگانی - 26 شهریور 1399
 • کارگاه آموزشی آنلاین کوه پیمایی همگانی - 26 شهریور 1399کارگاه آموزشی آنلاین کوه پیمایی همگانی - 26 شهریور 1399
  کارگاه آموزشی آنلاین کوه پیمایی همگانی - 26 شهریور 1399
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.