۱۳۹۹ جمعه ۹ آبان
نقشه سایت

Skip Navigation Links.
Collapse منو اصليمنو اصلي
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">معرفي</span>معرفي
درباره
مدیر تربیت بدنی
نيروي انساني
مدیران پیشین
سند اخلاقی دانشگاه الزهرا
انجمن ها و داوطلبان ورزشی
گزارش عملکرد
مجموعه تصاوير
مجموعه فيلم
ورزش همگانی
ورزش قهرمانی
ورزش کارکنان
آموزش
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فایل ها </span>فایل ها
Collapse تفاهم نامه ها و قراردادهاتفاهم نامه ها و قراردادها
تفاهم نامه ها و قراردادهای سال 1399
Collapse تعاملات و همکاری هاتعاملات و همکاری ها
تعاملات سال 1399
پوسترهای ورزشی
جزوه های ورزشی
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">آیین نامه ها </span>آیین نامه ها
آئین نامه شورای ورزش
آئین نامه تشکیل کمیته ورزش کارکنان دانشگاه ها
آئین نامه انجمن های ورزشی دانشجویی
تخفیف ها
بروشورها
Collapse <span style="cursor:default;" onclick="javascript:return false;">فرآیندها</span>فرآیندها
آشنایی با فعالیت های ورزشی مدیریت تربیت بدنی و راهنمای شرکت در برنامه ها
فرایند نحوه استفاده دانشگاهیان غیرخوابگاهی (خانم) از کلاس های ورزشی خوابگاه فرزانگان
فرایند و مراحل عضویت در تیم های ورزشی (قهرمانی)
فرایند و مراحل ثبت نام کلاس های آموزشی ورزشی فوق برنامه ای (همگانی)
فرایند و مراحل ثبت نام دوره های دانش افزایی آموزشی ورزشی (کارگاه، مربیگری و داوری)
مدیریت سبز
مرکز تندرستی
فضاهای ورزشی
افتخارات
Collapse افتخاراتافتخارات
قهرمانان ورزشی الزهرائی (دانشجویان و دانش آموختگان)
قهرمانان ورزشی الزهرائی (اساتید، کارکنان و پیشکسوتان)
تقدیرها
ورزش قهرمانی
ورزش همگانی
Collapse ورزش کارکنانورزش کارکنان
معرفی
اعضای تیم های کارکنان
اطلاعیه ها
Collapse آموزشآموزش
اطلاعیه هاتمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.