۱۴۰۳ پنج شنبه ۲۸ تير

شورای صنفی

، شورای صنفی- رفاهی دانشجویی
پیرو آیین نامه شورای صنفی-رفاهی دانشجویی، مصوب 1401/09/09 سازمان امور دانشجویان، و به منظور ایجاد بستر مناسب برای تقویت زمینه های همفکری و مشارکت دانشجویان در امورصنفی-رفاهی و افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به حقوق و مسئولیت های صنفی-رفاهی خود، انتخابات شورای صنفی-رفاهی دانشجویی دانشگاه الزهرا(سلام الله علیها) در آبان 1402، زیر نظر معاونت دانشجویی دانشگاه برگزار شد.

اهداف شورای صنفی-رفاهی (بر اساس ماده 2 آیین نامه شورای صنفی-رفاهی)
1. ایجاد فضای همدلی در بین دانشجویان و مسئولان دانشگاه؛ و تقویت فضای همکاری و تعامل با هدف بهبود وضعیت امور صنفی-رفاهی دانشجویان و کمک به ایجاد شرایط و فضای مناسب و شایسته برای تحصیل، فعالیت و سکونت دانشجویان – رفاهی؛
2. تقویت ارزش هایی چون روحیه خودباوری و اعتماد به نفس، تعاون و کارجمعی و مشارکت قانونمند در میان دانشجویان با رویکرد پیگیری مشکلات صنفی-رفاهی دانشجویان دانشگاه؛
3. ایجاد بستر مهارت افزایی، تجربه اندوزی و آشنایی بیشتر دانشجویان با واقعیات، مشکلات و چگونگی اداره امور صنفی-رفاهی در دانشگاه؛
4. افزایش نقش مشورتی دانشجویان در مراحل برنامه ریزی و اجرای فعالیتهای مرتبط با امور صنفی-رفاهی دانشجویی؛
5. بهره مندی دانشگاه از ظرفیت های خلاق دانشجویی در راستای بهبود ارائه خدمات به دانشجویان؛
6. تقویت فرهنگ پیگیری حل مشکلات صنفی-رفاهی از طریق تعامل با مسئولان اجرایی و مجاری قانونی؛
7. افزایش آگاهی دانشجویان نسبت به حقوق و مسئولیتهای صنفی-رفاهی خود.
تبصره: شوراهای صنفی-رفاهی صرفا در امور صنفی و رفاهی همان واحد دانشگاهی فعالیت می کنند و ورود به حوزه برنامه ریزی و سیاستگذاری امور آموزشی و پژوهشی و نیز فعالیت در امور فرهنگی، رسانه ای، سیاسی و علمی، بر عهده سایر مجموعه های مرتبط خواهد بود.

اهم وظایف و اختیارات شورای صنفی-رفاهی (بر اساس ماده 10 آیین نامه شورای صنفی-رفاهی)
1. پیگیری امور صنفی-رفاهی دانشجویان واحد مربوطه، شناسایی مشکلات و ارائه پیشنهاد راهکارهای اصلاحی به مسئولان ذی ربط واحد/ شورای هماهنگی امور مشترک (حسب موضوع)؛
2. تعامل سازنده با مدیران واحد و انعکاس برنامه ها و دیدگاه های مسئولان دانشگاه برای بهبود امور صنفی-رفاهی به دانشجویان؛
3. همکاری با کمیته اجرایی(طبق شیوه نامه اجرایی) در مراحل اجرایی انتخابات؛
4. ارائه گزارش عملکرد برای هر نیمسال به شورای نظارت دانشگاه؛
5. برگزاری منظم جلسات شورای واحد و تنظیم صورتجلسات؛
6. همکاری در نظارت بر امور صنفی-رفاهی واحد؛
7. تنظیم شیوه نامه ی نحوه اداره جلسات داخلی شورای واحد.

تاریخ به روز رسانی:
1403/01/28
تعداد بازدید:
29116
شورای صنفی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.