۱۴۰۳ چهارشنبه ۳ مرداد

دبير كميته انضباطي

 نام و نام خانوادگی: 
سمت : 
رشته و مقطع تحصیلی: 
شماره داخلی: 2257
شماره مستقیم: 88041574
شماره فکس: 88041574
آدرس ایمیل: 
 

تاریخ به روز رسانی:
1402/06/16
تعداد بازدید:
13839
کمیته انضباطی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.