۱۴۰۳ چهارشنبه ۳ مرداد

قوانين تخلفات آموزشي

تاریخ به روز رسانی:
1401/12/28
تعداد بازدید:
13187
کمیته انضباطی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.