۱۴۰۳ چهارشنبه ۳ مرداد

معرفي

شورای انضباطی
شورای انضباطی به عنوان نهادی حساس در مجموعه مدیریت دانشگاه موظف است ضمن انجام مسئولیت خود در رسیدگی به تخطی دانشجویان از منش دانشجویی واخلاق متعالی پاسداری و با تقویت روحیه استقلال و اعتماد به نفس و با ایجاد جو صمیمیت، تفاهم و اعتماد و با سعه صدر به حل وفصل مسائل دانشجویان بپردازد، هرچند درمواردی تنبیه اجتناب ناپذیر است.
 
اهداف
پاسداری از جایگاه رفیع دانشجو و دانشگاه و کمک به سالم نگه داشتن محیط‌های آموزشی و پژوهشی و تامین حقوق عمومی دانشگاهیان از طریق ترغیب دانشجویان به حفظ کرامت دانشجویی و مقابله با بی‌نظمی و هنجارشکنی از اهداف مهمی محسوب می‌شوند که شورای انضباطی در راستای کمک به تحقق آنها تشکیل می‌گردد.
بدیهی است با وجود اعضای دانشمند و دانشجو در ترکیب شوراهای انضباطی توجه به شیوه‌های برخورد صحیح و عالمانه با تخلفات دانشجویی و رعایت تقوی در امر قضاوت و تصمیم‌گیری، جزء اصول اساسی و خدشه ناپذیر این شوراهاست. شورای انضباطی متشکل از 2 شورای بدوی و تجدید نظر می‌باشد.
 
شورای بدوی
از وظایف شورای بدوی تصمیم گیری و یا صدور حکم برای آن دسته از دانشجویان متخلفی است که پرونده آنان به شورا ارجاع گردیده است. در صورتیکه برای دانشجویی حکم انضباطی صادر گردد، دانشجو باید در اسرع وقت جهت دریافت حکم به دفتر شورای انضباطی دانشگاه مراجعه نماید. از آنجا که حکم صادره، بدوی بوده و قابل تجدید نظر می‌باشد، دانشجو تا مدت 10 روز فرصت دارد که اعتراض مکتوب خود را به شورا تسلیم نماید.
 
شورای تجدید نظر
احکام بدوی صادره جهت قطعی شدن به شورای تجدید نظر ارجاع و پس از رسیدگی و در صورت صلاحدید اعضاء، قطعی می‌گردد.
حکم قطعی صادر شده لازم الاجراء می‌باشد.
- چنانچه دانشجو طبق تبصره 3 ماده 8 آئین نامه به دلایل غیرموجه از اعلام رویت حکم بدوی استنکاف نمایــد یا درمهلت مقرر نسبت به حکم بدوی اعتراض ننماید، حکم بدوی عینا" قطعی خواهد شد.
 
برخی از تخلفات که منجر به صدور حکم انضباطی خواهد شد:
• تهدید، توهین، تطمیع، افترا یا نشر اکاذیب
• ضرب وجرح، جعل، تزویر، سرقت، ارتشاء، کلاهبرداری، قتل 
• تقلب در امتحانات و یا فرستادن شخص دیگر به جای خود درامتحان
• اخلال در برنامه ها یا نظم دانشگاه و خوابگاه
• عدم رعایت مقررات دانشگاه و خوابگاه 
• تخلفات سیاسی، عضویت یا فعالیت در شرکت‌های هرمی 
• استعمال سیگار، مواد مخدر و روانگردان
• استفاده از فراورده های نمایشی، گویشی، نوشتاری و....
• تخلفات رایانه ای و الکترونیکی 
• عدم رعایت پوشش اسلامی
• عدم رعایت شئون دانشجویی
 
بخش‌هایی از آئین نامه انضباطی
ماده 4
شوراهای انضباطی دانشگاه‌ها می‌توانند به کلیه گزارش‌های رسیده در مورد دانشجویان از سوی هر یک از اشخاص حقیقی یا حقوقی در داخل یا خارج از دانشگاه رسیدگی ودر صورت احراز وقوع تخلف در حد اختیارات خود حکم صادر نمایند.
 
تبصره 8 ماده 4
صدور احکام انضباطی درخصوص دانشجویان تنها از طریق شوراهای انضباطی صورت می‌گیرد و سایر نهادها یا مسئولان دانشگاه جز در مقام اجرای احکام صادر شده از سوی شوراهای انضباطی مجاز به صدور یا اجرای مفاد هیچ یک ازتنبیهات انضباطی نمی‌باشند.
 
تبصره 10 ماده 4
پاسخگویی به مراجع ذیصلاح استعلام کننده نظیر مراجع قضایی، گزینش، سازمان‌ها و امثال آن درخصوص سوابق انضباطی دانشجویان در دانشگاه توسط دبیرخانه شورای مرکزی انضباطی یا شورای انضباطی دانشگاه به عنوان تنها مرجع مجاز انجام می‌گیرد.
 
ماده 21 
تمرد دانشجو از پذیرش و اجرای احکام و دستوراتی که شورای انضباطی صادر می‌کند یا تکرار یا تعدد تخلف خود تخلف محسوب شده و پس از رسیدگی در شورای بدوی می‌تواند موجب صدور حکم تنبیهی جدید شود.
 
• دانشجویان عزیزجهت آگاهی بیشتر از قوانین ومقررات دانشجویی می‌توانند به دفتر شورای انضباطی دانشگاه، واقع در طبقه چهارم ساختمان شهیده قزوینی مراجعه نمایند.

                                                                                                                                                                                                                         موفق باشید
شورای انضباطی دانشگاه الزهراس

تاریخ به روز رسانی:
1401/12/28
تعداد بازدید:
32146
کمیته انضباطی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.