۱۴۰۳ چهارشنبه ۳ مرداد

مقررات و فرم ها

آنچه که دانشجویان باید بدانند؛
هر دانشجو در بدو ورود به دانشگاه می بایست از ضوابط و مقررات مندرج در آئین نامه انضباطی دانشجویان مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، شیوه نامه اجرایی مصوب وزارت علوم تحقیقات و فناوری( که خلاصه آن در فرم مرامنامه موجود در سایت معاونت دانشجویی دانشگاه مندرج گردیده است)، اطلاع حاصل نموده و به هنگام ثبت نام، با تکمیل و امضای فرم یاد شده به رعایت مقررات مربوطه متعهد گردد.
 
2: آئین نامه انضباطی دانشجویان مصوبه سیصد و پنجاه و هشتمین جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی
4: تخلفات خوابگاه 

تاریخ به روز رسانی:
1402/06/16
تعداد بازدید:
2333
کمیته انضباطی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.