۱۴۰۳ پنج شنبه ۲۸ تير

کارشناسان 

 

نام و نام خانوادگی: حکیمه قلی پوری

سمت:کارشناس سامانه‌های دانشجویی
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس مدیریت فرهنگی
شماره داخلی:  2229-2224
شماره مستقیم:85692224
شماره فکس: 
آدرس ایمیل:
 
  


   
  
  

تاریخ به روز رسانی:
1403/01/15
تعداد بازدید:
16541
اداره امور غذاخوری
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.