۱۴۰۳ چهارشنبه ۳ مرداد

كارشناسان


 
نام و نام خانوادگی: آسیه سفیری
سمت: کارشناس مسئول اداره بهداشت و سلامت
پست سازمانی: کارشناس مسئول بهداشت
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست
شماره داخلی: 2253
شماره مستقیم: 85692253
شماره فکس:
آدرس ایمیل:asiehsafiri@yahoo.com
 
 
 
نام و نام خانوادگی: راضیه احمدوند
سمت: کارشناس اداره بهداشت و سلامت
پست سازمانی: کارشناس بهداشت
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی
شماره داخلی: 2471
شماره مستقیم: 85692471
شماره فکس:
آدرس ایمیل: Ahmadvandraziyeh@gmail.com


 
 
 نام و نام خانوادگی: وحیده فهیمی نیا
سمت: کارشناس اداره بهداشت      
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت و محیط
شماره داخلی: 2471                                     
شماره مستقیم: 85692471
شماره فکس: 
آدرس ایمیل: vahidehfahiminia@yahoo.com        
 
 
                          

تاریخ به روز رسانی:
1403/01/15
تعداد بازدید:
16268
مرکز بهداشت و درمان
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.