۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد

كارشناسان

نام و نام خانوادگی: آسیه سفیری
سمت: کارشناس مسئول اداره بهداشت و سلامت
پست سازمانی: کارشناس مسئول بهداشت
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد آموزش محیط زیست
شماره داخلی: 2253
شماره مستقیم: 85692253
شماره فکس:
آدرس ایمیل: asiehsafiri@yahoo.com
نام و نام خانوادگی: راضیه احمدوند
سمت: کارشناس اداره بهداشت و سلامت
پست سازمانی: کارشناس بهداشت
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی حقوق
شماره داخلی: 2471
شماره مستقیم: 85692471
شماره فکس:
آدرس ایمیل: Ahmadvandraziyeh@gmail.com


 

تاریخ به روز رسانی:
1400/07/21
تعداد بازدید:
10864
مرکز بهداشت و درمان
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.