۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد
1400/07/24 هنگام ثبت نام دانشجو در پورتال پیغام اشکال در بازیابی اطلاعات، عدم همخوانی مرکز آموزشی، یا ثبت وام برای دانشجویان در حال تحصیل امکان پذیر نیست می دهد، جهت رفع خطا چه باید کرد ؟
اشکال در بازیابی اطلاعات و عدم همخوانی، یعنی اطلاعات آموزشی دانشجو از سامانه آموزشی به سامانه وزارت علو م ارسال نگردیده و در آن دانشگاه، مقطع و دوره شناسایی نشده است، لذا پس از اطمینان از به روز رسانی اطلاعات توسط آموزش دانشگاه، تشکیل پرونده در پورتال دانشجویی صندوق رفاه توسط دانشجو و سپس تایید کارشناس اداره خدمات دانشجویی دانشگاه انجام خواهد شد.
اداره خدمات دانشجویی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.