۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد
1400/07/24 چه وام هایی به دانشجویان نوبت دوم و شهریه پرداز تعلق می گیرد؟
مطابق آیین نامه و قوانین صندوق فقط وام شهریه مشمول دانشجویان نوبت دوم دانشگاههای دولتی می شود .
اداره خدمات دانشجویی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.