۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد
1400/07/24 پرداخت وام به دانشجویان ترم اضافه تا چند ترم انجام می شود؟
پرداخت وامهای تحصیلی، شهریه و ضروری به دانشجویان در اولین ترم اضافه، به شرط پر نشدن تعداد نیمسال های مقرر و سقف مبلغ امکان پذیر است و ضمنا دانشجویان ترم های عادی در اولویت دریافت وام می باشند.
اداره خدمات دانشجویی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.