۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد
1400/07/24 فرآیند پرداخت بدهی و درخواست تسویه حساب چگونه است؟
پس از واریز اقساط دفترچه و یا واریز کل بدهی می توانید از قسمت پورتال دانشجویی، درخواست تسویه را انتخاب و شماره تلفن همراه خود را ثبت نمایید سپس با اداره خدمات دانشجویی دانشگاه محل تحصیل خود جهت تأیید نهایی تماس بگیرید.
اداره خدمات دانشجویی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.