۱۴۰۳ چهارشنبه ۳ مرداد

مدیر امور دانشجویی

نام و نام خانوادگی: 
سمت: 
پست سازمانی:                                              
رشته و مقطع تحصیلی: 
شماره داخلی:2564
شماره مستقیم: 88058907
شماره فکس: 88058907
آدرس ایمیل:  
                                     

تاریخ به روز رسانی:
1403/03/20
تعداد بازدید:
25636
اداره خدمات دانشجویی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.