۱۴۰۳ چهارشنبه ۳ مرداد

مدیر امور دانشجویی

نام و نام خانوادگی: منیژه قدرتی
سمت: سرپرست امور دانشجویی
پست سازمانی: سرپرست  امور دانشجویی
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد تاریخ
شماره داخلی:2564
شماره مستقیم: 88058907
شماره فکس: 88058907
آدرس ایمیل: m.ghodrati@alzahra.ac.ir
 

تاریخ به روز رسانی:
1401/05/01
تعداد بازدید:
1896
اداره خدمات دانشجویی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.