۱۴۰۳ چهارشنبه ۳ مرداد

معاون و کارشناسان

نام و نام خانوادگی: مریم حیدرطائمه
سمت: مسئول دفتر مدیر دانشجویی
پست سازمانی: مسئول دفتر
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس مدیریت فرهنگی و برنامه ریزی فرهنگی
شماره داخلی:2564
شماره مستقیم: 88058907
شماره فکس: 88058907
آدرس ایمیل: m.heidary@alzahra.ac.ir
 

نام و نام خانوادگی: طاهره هوشنگی 
سمت: معاون سردانشجویی
پست سازمانی: معاون مدیر دانشجویی
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی سازمانی
شماره داخلی:2807
شماره مستقیم: 85692807
شماره فکس: 88058907
آدرس ایمیل: z.jamali@alzahra.ac.ir
 

نام و نام خانوادگی: مهری فرشباف فاخر
سمت: کارشناس خدمات دانشجویی
پست سازمانی: کارشناس خدمات دانشجویی
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناس ارشد الهیات، علوم قرآن و حدیث
شماره داخلی:2808 
شماره مستقیم: 85692808
شماره فکس: 88058907
آدرس ایمیل: 
 

تاریخ به روز رسانی:
1401/05/01
تعداد بازدید:
2038
اداره خدمات دانشجویی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.