۱۴۰۳ چهارشنبه ۳ مرداد

درباره مدیریت امور دانشجویی

- تهیه و تدوین برنامه های مختلف در زمینه امور دانشجویی.
- اجرای فعالیت های مربوط به تسهیلات قابل ارائه به دانشجویان و برنامه های رفاهی آنان.
- انجام اقدامات لازم در خصوص تسویه حساب با دانشجویان طبق قوانین و مقررات.
- اجرای سیاست ها و خط مشی های تعیین شده در خصوص امور رفاهی و خوابگاه های دانشجویان.
- برنامه ریزی جهت اسکان دانشجویان و تنظیم ضوابط آن وهمچنین تامین ونظارت براداره خوابگاه های دانشجویی و مراقبت در مسائل انضباطی آنها.
- نظارت بر امور تغذیه دانشجویان از لحاظ کیفیت، کمیت و بهداشت تغذیه و مواد غذایی.
- نظارت در خصوص انعقاد قرارداد بیمه های دانشجویی (اعم از درمان، حوادث گروهی) با سازمان های بیمه گر.
- برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم جهت مشارکت دانشجویان در امور مختلف از طریق کار دانشجویی.
- نظارت و هماهنگی در کلیه امور دانشجویی دانشکده ها و گروه های آموزشی.
- همکاری با سایر واحدها در جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت دانشجویان و سالم سازی جسم و روح آنها.
- بررسی نظرات و پیشنهادهای دانشجویان، رسیدگی به مسائل و مشکلات آنان در ارتباط با وظایف محوله و انعکاس به مقامات مسئول در دانشگاه.
- بررسی نیازهای پرسنلی، تدارکاتی و تجهیزاتی واحدهای تابعه و انعکاس به مراجع ذی ربط دانشگاه و یا سایر مراجع.
- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

تاریخ به روز رسانی:
1400/11/10
تعداد بازدید:
1784
اداره خدمات دانشجویی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.