۱۴۰۳ پنج شنبه ۲۸ تير

سوالات متداول

سوال1: براي استفاده از كار دانشجويي چه شرايطي لازم است؟
جواب: 1-گذراندن حداقل يك نيم سال تحصيلي براي دانشجويان كارداني، كارشناسي و دكتراي حرفه اي
2-اعلام نياز واحد هاي مختلف به نيروي انساني
3-داشتن صلاحيت عمومي و آموزشي

سوال2: به چه ميزان مي توان كار دانشجويي انجام داد؟
جواب: سقف استفاده از كاردانشجويي براي هر دانشجو حداكثر 85 ساعت در ماه است.

سوال3: چگونگي نحوه پرداخت كار دانشجويي به چه صورت مي باشد؟
جواب: 1- پس از وصول گزارش تاييد كار توسط واحد مربوطه و معاونت دانشجويي قابل پرداخت خواهد.
2-حق الزحمه به طور معمول هر سه ماه يكبار پرداخت مي شود.
3-داشتن حساب سيبا بانك ملي جهت پرداخت الزامي مي باشد.

سوال4: مبلغ كار دانشجويي به ازاء هرساعت به چه ميزان مي باشد؟
جواب: مبلغ 19.000 ريال كارشناسي، 30.000 ريال كارشناسي ارشد و 55.000 ريال دكتري كه مورد تاييد هيات امنا مي باشد.

سوال5: آيا امكان فعاليت در واحد هاي مختلف براي يك دانشجو وجود دارد؟
جواب: خير؛ دانشجوياني كه از بودجه كل كشور، وجهي را تحت هر عنواني دريافت مي نمايند و يا اشتغال به كار دارند، نمي توانند از اين تسهيلات استفاده نمايند.

سوال6: براي دانشجوياني كه از طريق كار دانشجويي در دانشگاه فعاليت مي كنند آيا امتيازي براي استخدام در دانشگاه وجود دارد؟
جواب: خير؛ دانشگاه به هيچ وجه تعهدي در قبال استخدام دانشجويان نداشته و ندارد.

تاریخ به روز رسانی:
1396/11/17
تعداد بازدید:
13092
امور مالی دانشجویی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.