۱۴۰۳ چهارشنبه ۳ مرداد

معرفي

واحد مالي حوزه دانشجويي با برنامه ريزي، بودجه بندي و سازماندهي عمليات مالي واحدهاي حوزه و نيز استفاده بهينه از منابع مالي موجود، مي كوشد تا دركمترين زمان و حداقل هزينه، بيشترين كارايي را در راستاي استراتژي و اهداف تعيين شده دانشگاه داشته باشد.

خدمات
- دريافت بودجه مصوب حوزه (هزينه اي، اختصاصي، سرمايه اي)
- تخصيص بودجه واحدها
- شناسايي، تأمين و طبقه بندي هزينه ها
- نظارت بر وضعيت نقدينگي و رعايت قوانين و دستورالعمل ها و روش هاي مصوب مالي معاملاتي
- بكارگيري نرم افزارها و نظام هاي پيشرفته، به منظور استفاده بهينه منابع و سرعت بخشيدن به روند مالي

تاریخ به روز رسانی:
1396/11/02
تعداد بازدید:
27240
امور مالی دانشجویی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.