۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد

كارشناس مسئول امور مالي دانشجويي

 کارشناس مسئول و عامل مالی: فاطمه ضیائی
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
سابقه کاردرحوزه مالی:23  سال
پست الکترونیکی:  F.ziaee@alzahra.ac.ir
تلفن داخلی :2557- 2543
تلفن مستقیم: 88041283
 

تاریخ به روز رسانی:
1400/07/17
تعداد بازدید:
10068
امور مالی دانشجویی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.