۱۴۰۳ چهارشنبه ۳ مرداد

كارشناسان


 


 حسابدار: کیادخت رضایی
مدرک تحصیلی:کارشناسی مدیریت آموزشی
سابقه کاردرحوزه مالی: 22 سال
 پست الکترونیکی: Rezaei-56@yahoo.com
تلفن داخلی:2542
 
  


تاریخ به روز رسانی:
1403/01/15
تعداد بازدید:
13139
امور مالی دانشجویی
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.