۱۴۰۳ چهارشنبه ۳ مرداد

رئیس مرکز مشاوه، بهداشت، سلامت

نام و نام خانوادگی: دکتر شقایق  زهرایی
سمت: رئیس مرکز مشاوره، بهداشت و سلامت
پست سازمانی: رئیس مرکز مشاوره، بهداشت و سلامت
رشته و مقطع تحصیلی: دکتری روانشناسی سلامت
رتبه علمی: استادیار
شماره داخلی:2481
شماره مستقیم: 88041349
شماره فکس: 88041349
آدرس ایمیل: zahraei@alzahra.ac.ir
 

تاریخ به روز رسانی:
1400/11/10
تعداد بازدید:
1711
مرکز مشاوره
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.