۱۴۰۳ چهارشنبه ۳ مرداد

معاون و مسئول دفتر مرکز مشاوره، بهداشت و سلامت

نام و نام خانوادگی: 
سمت: معاون مرکز مشاوره، بهداشت و سلامت
پست سازمانی: معاون مرکز مشاوره، بهداشت و سلامت
رشته و مقطع تحصیلی: 
شماره داخلی:
شماره مستقیم: 
شماره فکس: 
آدرس ایمیل: 
مشاهده رزومه
 

نام و نام خانوادگی: مهناز ناصری
سمت: مسئول دفتر مرکز مشاوره، بهداشت و سلامت
پست سازمانی:
رشته و مقطع تحصیلی: دیپلم علوم انسانی
شماره داخلی: 2794
شماره مستقیم: 88041349
شماره فکس:88041349
آدرس ایمیل:
مشاهده رزومه
 

تاریخ به روز رسانی:
1400/11/10
تعداد بازدید:
2224
مرکز مشاوره
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.