۱۳۹۹ شنبه ۱۰ آبان
كارشناسان
عاطفه ابوالقاسمی
مسئول دفتر
کارشناسی مدیریت فرهنگی
داخلی: 2443 
تلفن مستقیم: 88058952
پست الکترونیک: a.aboulghasemi@alzahra.ac.ir 
 
 
آنیتا ضرابی
کارشناس بایگانی و فارغ التحصیلی
کارشناسی ارشد جامعه شناسی
داخلی: 2449
تلفن مستقیم: 85692449
پست الکترونیک: a.zarabi@alzahra.ac.ir 
 

وجیهه میربلوچی
کارشناس امور خوابگاه ها
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی 
تلفن داخلی: 2456
تلفن مستقیم: 85692456
پست الکترونیک: v.miri@alzahra.ac.ir
 

رقیه دانیالی

کارشناس خوابگاه، گلستان 1
کارشناسی ادبیات فارسی
تلفن داخلی: 2446
تلفن مستقیم: 85692446
پست الکترونیک: danialymones@gmail.com
 

سارا طور سوادکوهی

کارشناس خوابگاه، گلستان 1
کارشناسی مطالعات خانواده
تلفن داخلی: 2446
تلفن مستقیم: 85692446
پست الکترونیک: eh.sara36@yahoo.com
 

الما ضیایی

کاردان خوابگاه گلستان دو
کاردانی روابط عمومی
تلفن داخلی: 2447
تلفن مستقیم: 85692447
پست الکترونیک: Elma.ziaei@yahoo.com
 

ملیحه بقایی

کارشناس خوابگاه گلستان دو
کارشناسی ارشد روانشناسی تربیتی
تلفن داخلی: 2447
تلفن مستقیم: 85692447
پست الکترونیک: ma.baghaei58@gmail.com
 

لیلا عسگری

کارشناس خوابگاه گلستان سه
کارشناسی ارشد علوم سیاسی
تلفن داخلی: 2475
تلفن مستقیم: 85692475
پست الکترونیک: askaril110@yahoo.com
 

فاطمه فراهانی

کارشناس خوابگاه گلستان سه
کارشناسی علوم تربیتی
تلفن داخلی: 2475
تلفن مستقیم: 85692475
پست الکترونیک: Fateme.hfrahaniy6@gmail.com
 

فهیمه حلاج

متصدی خوابگاه گلستان 4
دیپلم علوم تجربی
تلفن داخلی: 2476
تلفن مستقیم: 85692476
پست الکترونیک: fhallaji@yahoo.com


خدیجه زیرکی

کارشناس خوابگاه گلستان 4
کارشناسی ارشد علوم تربیتی
تلفن داخلی: 2476
تلفن مستقیم: 85692476
پست الکترونیک: n.jamshidi1382@gmail.com
 

زهرا قره گزلو
کارشناس خوابگاه گلستان 4
کارشناسی ارشد فیزیک  
تلفن داخلی: 2476
تلفن مستقیم: 85692476
پست الکترونیک: z.mardani@alzahra.ac.ir
 

منیژه قدرتی

کارشناس خوابگاه گلستان 5
کارشناسی ارشد تاریخ
تلفن داخلی: 2456
تلفن مستقیم: 85692456
پست الکترونیک: manghodrati@yahoo.com
 

فوزیه کوهی همپا

کارشناس خوابگاه گلستان 5
کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
تلفن داخلی: 2456
تلفن مستقیم: 85692456
پست الکترونیک: Koohi1353@yahoo.com
 
 
 زینت پوشه
کارشناس خوابگاه گلستان 6
کارشناسی ارشد الهیات                                                            
تلفن داخلی: 2467                                           
تلفن مستقیم: 85692467
پست الکترونیک:
تاریخ به روز رسانی:
1399/03/18
تعداد بازدید:
13324
اداره امور خوابگاه ها
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.