۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد

رئيس اداره امور خوابگاه ها

 نام و نام خانوادگی:فوزیه کوهی همپا
سمت: رئیس اداره امور خوابگاه ها
پست سازمانی: رئیس اداره امورخوابگاه ها
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
شماره داخلی: 2443
شماره مستقیم: 85692443
شماره فکس: 88058952
آدرس ایمیل:   f.koohihampa@alzahra.ac.ir
 

تاریخ به روز رسانی:
1401/01/29
تعداد بازدید:
16003
اداره امور خوابگاه ها
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.