۱۳۹۹ شنبه ۱۰ آبان
رئيس اداره امور خوابگاه ها
 نام و نام خانوادگی: ثریا مردانی مقانکی 
سمت: رئیس اداره امور خوابگاه ها
پست سازمانی: رئیس اداره امورخوابگاه ها
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
شماره داخلی: 2443
شماره مستقیم: 85692443
شماره فکس: 88058952
آدرس ایمیل: 
 
تاریخ به روز رسانی:
1397/06/21
تعداد بازدید:
7454
اداره امور خوابگاه ها
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.