۱۴۰۱ يکشنبه ۲۳ مرداد

کارشناسان

نام و نام خانوادگی:طاهره هوشنگی
سمت: سرپرست معاون مدیردانشجویی
پست سازمانی:سرپرست معاون مدیر دانشجویی
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت تحول
شماره داخلی:2807
شماره مستقیم: 85692807
شماره فکس: 88058907
آدرس ایمیل:t.hushangi@alzahra.ac.ir
 

تاریخ به روز رسانی:
1401/05/02
تعداد بازدید:
8745
دانشجوی نمونه
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.