۱۳۹۹ پنج شنبه ۹ بهمن

کارشناسان

نام و نام خانوادگی: زهره جمالی
سمت: معاون مدیردانشجویی
پست سازمانی: معاون مدیر دانشجویی
رشته و مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت کارآفرینی سازمانی
شماره داخلی:2807
شماره مستقیم: 85692807
شماره فکس: 88058907
آدرس ایمیل: z.jamali@alzahra.ac.ir
 

تاریخ به روز رسانی:
1397/02/02
تعداد بازدید:
4579
دانشجوی نمونه
آخرین اخبار
'NoData' not found in DataDic
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.