۱۴۰۳ چهارشنبه ۳ مرداد

معرفی

در برنامه مدیریت سبز، دانشگاه ها موظفند علاوه بر مدیریت مصرف انرژی ، آب، مواد اولیه و تجهیزات، کاهش مواد زائد و بازیافت، کنترل سیستم روشنایی، کنترل سیستم های حرارتی، برودتی و تهویه مطبوع و ... در خصوص ایجاد زمینه مناسب برای ترویج و نهادینه سازی مدیریت سبز و ارائه راهبردهای متناسب با شرایط دانشگاه نیز اقدام نمایند.یکی از اقدامات معاونت دانشجویی دانشگاه الزهرا توسعه فعالیت های مدیریت سبز در راستای اهداف دانشگاه می باشد. لذا این معاونت با رعایت مصرف صحیح در انرژی، آب، تجهیزات، کاهش مواد زائد و بازیافت، کاهش مصرف کاغذ و اقلام، برگزاری کارگاه های آموزشی، تهیه پوسترها، استفاده بهینه از فناوری ها و فرهنگ سازی، تلاش می کند تا از محیط زیست، حفاظت حداکثری نماید.

تاریخ به روز رسانی:
1399/11/05
تعداد بازدید:
13056
مدیریت سبز
دانشگاه الزهرا
 تهران،خيابان ده ونك،دانشگاه الزهرا،ساختمان شهيده قزويني، طبقه چهارم، معاونت دانشجويي
 student[at]alzahra.ac.ir
كدپستي : 1993893973 تلفن : 982188030651+ فاكس : 982188064380+
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.