۱۴۰۳ چهارشنبه ۳ مرداد

چشم انداز و ماموریت

چشم انداز دانشجویی:
تامین نیازهای معیشتی - خدماتی و رفاهی با اصل کیفیت محوری و ایجاد محیطی پویا و جذاب برای ارتقاء سطح سلامت و شادابی جسمی و روانی دانشجویان به عنوان سرمایه های ملی
ماموریت دانشجویی:
1- تدوین سیاست های کلی در مسائل امور رفاهی، تغذیه، خوابگاه، تربیت بدنی و مشاوره
2- برنامه ریزی و سازماندهی امور رفاهی، معیشتی، روان شناختی و ورزش دانشجویان
3- تامین و ارتقای سلامت دانشجویان
4- بهره گیری از کمک های عمومی و اختصاصی و رسیدگی به مسائل و مشکلات دانشجویان و جلب رضایت آنان
4- تعامل با نهادهای سیاستگذار داخل و خارج

تاریخ به روز رسانی:
1400/11/10
تعداد بازدید:
1799
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.