۱۳۹۹ دوشنبه ۲۰ مرداد
نيروي انساني
نام و نام خانوادگی: نسرین کاظمی توانی
سمت: مسئول دفتر
رشته و مقطع تحصیلی: مددکاری اجتماعی ـ کارشناسی
شماره تلفن داخلی: 2750
شماره تلفن مستقیم: 88049810
شماره فکس: 88049810
نام و نام خانوادگی: معصومه عمادالاسلامی اسکوئی
سمت: کارشناس تربیت بدنی
رشته و مقطع تحصیلی: تربیت بدنی ـ کارشناس ارشد
شماره تلفن داخلی: 2766
شماره تلفن مستقیم: 88049810
شماره فکس: 88049810
نام و نام خانوادگی: نسرین رمضانی
سمت: کارشناس ورزش دوره های آموزشی و کارکنان
رشته و مقطع تحصیلی: تربیت بدنی ـ دکتری
شماره تلفن داخلی: 2773
شماره تلفن مستقیم: 88049810
شماره فکس: 88049810
 
نام و نام خانوادگی: زهرا روزبهانی
سمت: کارشناس ورزش قهرمانی
رشته و مقطع تحصیلی: تربیت بدنی ـ ارشد
شماره تلفن داخلی: 2773
شماره تلفن مستقیم: 88049810
شماره فکس: 88049810
 
نام و نام خانوادگی: نازیتا هادی کپورچالی
سمت: کارشناس ورزش همگانی
رشته و مقطع تحصیلی: تربیت بدنی ـ کارشناس ارشد
شماره تلفن داخلی: 2766
شماره تلفن مستقیم: 88049810
شماره فکس: 88049810
 
نام و نام خانوادگی: منا شریفی
سمت: کارشناس تربیت بدنی
رشته و مقطع تحصیلی: تربیت بدنی - ارشد
شماره تلفن داخلی: 2490
شماره تلفن مستقیم: 88049810
شماره فکس: 88049810
 
نام و نام خانوادگی: سمیه فیضی
سمت: کارشناس تربیت بدنی
رشته و مقطع تحصیلی: تربیت بدنی - ارشد
شماره تلفن داخلی: 2490
شماره تلفن مستقیم: 88049810
شماره فکس: 88049810
 
تاریخ به روز رسانی:
1399/04/23
تعداد بازدید:
3787
دانشگاه الزهرا
 ده ونک، انتهای خیابان مجیدپور درب غربی دانشگاه الزهرا، رو به روی کلینیک الزهرا کانکس 21 کدپستی : 1993893973
تلفن : 88049810 - 85692750 فاکس : 88049810
 Amuzesh[at]alzahra.ac.ir
تمامي حقوق سايت براي دانشگاه الزهرا ( س ) محفوظ است.